مرتضی انوشه

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

مرتضی انوشه (عضو هیات‌علمی)

علوم اجتماعی / مدیریت صنعتی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، 1389 ← 1394
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، مدیریت MBA

تماس

شماره تماس: 1889
رایانامه:
تعداد بازدید: 365