درج شده توسط: روابط عمومی

دبیرخانه الگوی سوم برگزار می کند:

مناظره"روایت سوم"(فرصتی برای یادگیری) ویژه بانوان کنشگر استان

09 Jul 2024

کد خبر : 7069694

تعداد بازدید : 220

مناظره"روایت سوم"(فرصتی برای یادگیری) ویژه بانوان کنشگر استان

مناظره"روایت سوم"(فرصتی برای یادگیری) ویژه بانوان کنشگر استان

زمان: تیرماه 1403- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

افزودن نظرات