معاونت توسعه مدیریت ، منابع انسانی و پشتیبانیاخبار


فراخوان شرکت در مناقصه امور حفظ و نگهداری فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

فراخوان شرکت در مناقصه امور حفظ و نگهداری فضای سبز...

فراخوان شرکت در مزایده اموال منقول اسقاطی و غیر قابل استفاده دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - سال 1402

 مزایده اموال منقول اسقاطی و غیر قابل استفاده ...

اطلاعیه"مناقصه پروژه فاز اول تکمیل سالن ورزشی "دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - سال 1402

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تکمیل پروژه فاز اول...

فرمانده پایگاه بسیج کارکنان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به عنوان فرمانده برتر پایگاه بسیج کارمندی استان در سال 1402 انتخاب شد

در هفته بسیج از سوی پاسدار حسین فیضی، مسئول سازمان بسیج...

فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای امور انتظامات و نگهبانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - سال 1402

فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای  امور...

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه فاز اول تکمیل سالن ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - سال 1402

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه فاز اول تکمیل سالن...

فراخوان شرکت در مزایده اموال منقول اسقاطی و غیر قابل استفاده دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - سال 1402

فراخوان شرکت در مزایده اموال منقول اسقاطی و غیر قابل...

سامانه رفاهی سرو دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) راه اندازی شد

سامانه رفاهی سرو دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) به...


اطلاعیه ها