درج شده توسط: روابط عمومی

برگزاری رویداد علمی بین المللی " سلسله نشست های آشنایی با ظرفیت های علمی آموزشی پیمان بریکس "

28 May 2024

کد خبر : 6017807

تعداد بازدید : 529

 سلسله نشست های آشنایی با ظرفیت های علمی آموزشی پیمان بریکس را به صورت مجازی با حضور متخصصان این حوزه در نیمه دوم خرداد ماه 1403 برگزار می شود.

معاونت امور بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در نظر دارد سلسله نشست های آشنایی با ظرفیت های علمی آموزشی پیمان بریکس را به صورت مجازی با حضور متخصصان این حوزه در نیمه دوم خرداد ماه 1403 برگزار نماید. 

لینک جلسات:  https://vec.ikiu.ac.ir/dif-ikiu

 

دکتر بهروز ابطحی، موضوع سخنرانی: آشنایی با پیمان بریکس و ظرفیت‌های همکاری‌های علمی بین‌المللی با دانشگاه‌های عضو بریکس زمان سخنرانی، 16 خرداد ساعت 16 تا 17 بعدازظهر (به وقت ایران)

دکتر عادل خانی، موضوع سخنرانی: آشنایی با ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی کشور چین. زمان سخنرانی: 20 خرداد ساعت 9 تا 10 صبح (به وقت ایران)

دکتر کاظم رضا کاشی زاده، موضوع سخنرانی: آشنایی با ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی کشور روسیه. زمان سخنرانی: 21 خرداد ساعت 16 تا 17 بعدازظهر(به وقت ایران)

دکتر سید محمد قاضی، موضوع سخنرانی: آشنایی با ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی کشور هند.زمان سخنرانی: 22 خرداد ساعت 11 تا 12 ظهر.(به وقت ایران)

 دکتر محمد حسین شاطرزاده، موضوع سخنرانی: آشنایی با ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی کشور برزیل. زمان سخنرانی: 27 خرداد ساعت 16 تا 17 بعدازظهر(به وقت ایران)

 دکتر محسن شریف پور، موضوع سخنرانی: آشنایی با ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی کشور آفریقای جنوبی. زمان سخنرانی: 30 خرداد 16 تا 17 بعدازظهر (به وقت ایران)

دکتر حسین میهمی، مدیر پنل های تخصصی

 

افزودن نظرات