بهور اصغری

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

بهور اصغری (عضو هیات‌علمی)

کشاورزی و منابع طبیعی / مهندسی علوم باغبانی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهید بهشتی، دکترای فیتو شیمی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی، دکترای فیتو شیمی، 1383 ← 1385
  • کارشناسی: دانشگاه ارومیه، شیمی کاربردی

تماس

شماره تماس: 33901246
رایانامه:
تعداد بازدید: 631