علیرضا اردکانی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/20

علیرضا اردکانی (عضو هیات‌علمی)

فنی و مهندسی / مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی عمران -مکانیک خاک و پی، 1387 ← 1391
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، مهندسی عمران -مکانیک خاک و پی، 1384 ← 1387
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی شاهرود، مهندسی عمران _ عمران، 1380 ← 1384

تماس

شماره تماس: 33901164
رایانامه:
تعداد بازدید: 1372