محمد انیسه

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

محمد انیسه (عضو هیات‌علمی)

علوم اجتماعی / مدیریت صنعتی

تحصیلات

  • دکتری: پوترا مالزی، مهندسی صنایع و سیستمها
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات، مدیریت صنعتی
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، مدیریت صنعتی

تماس

شماره تماس: 33901666
رایانامه:
تعداد بازدید: 399