محسن فضلوی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

محسن فضلوی (پایان همکاری)

فنی و مهندسی / مهندسی عمران

تحصیلات

  • دکتری: پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، مهندسی عمران-زلزله
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، مهندسی عمران -مکانیک خاک و پی

تماس

شماره تماس: 33901153
رایانامه:
تعداد بازدید: 273