محمدتقی آذرمینا

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/20

محمدتقی آذرمینا (بازنشسته)

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، زبان و ادبیات فارسی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، زبان و ادبیات فارسی

تماس

شماره تماس: 33901625
رایانامه:
تعداد بازدید: 148