حمید حقیقت

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/20

حمید حقیقت (بازنشسته)

علوم اجتماعی / حسابداری

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، حسابداری
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، حسابداری
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، حسابداری

تماس

شماره تماس: 33901652
رایانامه:
تعداد بازدید: 113