رقیه امینیان دهکردی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

رقیه امینیان دهکردی (عضو هیات‌علمی)

کشاورزی و منابع طبیعی / ژنتیک و به نژادی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شهرکرد، مهندسی کشاورزی _ اصلاح نباتات
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شهرکرد، مهندسی کشاورزی _ اصلاح نباتات
  • کارشناسی: دانشگاه شهرکرد، مهندسی کشاورزی _ اصلاح نباتات

تماس

شماره تماس: 33901228
رایانامه:
تعداد بازدید: 439