عباس طاهرپور

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

عباس طاهرپور (پایان همکاری)

فنی و مهندسی / مهندسی برق - مخابرات

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق _ مخابرات
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، مهندسی برق _ مخابرات
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق _ مخابرات

تماس

شماره تماس: 33901285
رایانامه:
تعداد بازدید: 290