راحله خادمیان

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/20

راحله خادمیان (عضو هیات‌علمی)

کشاورزی و منابع طبیعی / ژنتیک و به نژادی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه مازندران، اصلاح نباتات، 1386 ← 1391
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه مازندران، مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات، 1382 ← 1384
  • کارشناسی: دانشگاه مازندران، مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات، 1375 ← 1378

تماس

شماره تماس: 33901246
رایانامه:
تعداد بازدید: 296