مسعود سلطانی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/20

مسعود سلطانی (عضو هیات‌علمی)

کشاورزی و منابع طبیعی / علوم و مهندسی آب

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، آبیاری و زهکشی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، آبیاری و زهکشی
  • کارشناسی: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، مهندسی کشاورزی _ آب، 1385 ← 1389

تماس

شماره تماس: 33901497
رایانامه:
تعداد بازدید: 464