درج شده توسط: روابط عمومی

ورزش در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره):

26 Aug 2023

کد خبر : 41606

تعداد بازدید : 489

فعالیت‌های ورزشی و تفریحی دانشجویان، همراه با امکانات ورزشی به روز و مدیریت حرفه‌ای