زندگی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ورزش در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره):

فعالیت‌های ورزشی و تفریحی دانشجویان، همراه با امکانات ورزشی به روز و مدیریت حرفه‌ای
اطلاعات بیشتر

تحصیل در دانشگاه

فعالیت‌های ورزشی و تفریحی دانشجویان، همراه با امکانات ورزشی به روز و مدیریت حرفه‌ای
اطلاعات بیشتر

مرکز بهداشت و درمان

فعالیت‌های ورزشی و تفریحی دانشجویان، همراه با امکانات ورزشی به روز و مدیریت حرفه‌ای
اطلاعات بیشتر

خوابگاه های دانشجویی

فعالیت‌های ورزشی و تفریحی دانشجویان، همراه با امکانات ورزشی به روز و مدیریت حرفه‌ای
اطلاعات بیشتر

سالن های غذاخوری:

غذاهای تازه و با کیفیت، با خدماتی حرفه‌ای و فضایی شیک و دلنشین برای اعضای دانشگاه
اطلاعات بیشتر