اطلاعات تلفن 


نام شخص واحد یا پست سازمانی تلغن داخلی تلفن مستقیم دورنگار ایمیل آدرس status
محمود حیدری رئیس اداره تربیت بدنی 1781 33901781 0
محمد پورخلیل رئیس اداره رفاه و خدمات دانشجویی 1760 33901760 poorkhalil@org.ikiu.ac.ir ساختمان آینده پژوهی 0
سمیه رجب چالی کارشناس انجمنهای علمی دانشجویی 1866 33901866 0
فاطمه نصراللهی کارشناس مسئول نشریات دانشجویی 1861 33901861 معاونت فرهنگی 0
میلاد نجاری مسئول خوابگاه باهنر 2241 33902241 مجتمع خوابگاهها 0
Amir Zarkeshan International Office 1547 33901547 33786579 intl.office@pst.ikiu.ac.ir Office 0
دکتر زینب ترابی گروه زبان و ادبیات فارسی 1925 33901925 z.torabi@hum.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی 0
رضا سعیدی کارشناس مسئول آزمایشگاه‌های گروه علوم و مهندسی آب 1495 33901495 saeidi@org.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
سالن تربیت بدنی برادران سالن تربیت بدنی برادران 1416 33901416 سایت 76 هکتاری سالن ورزش برادران 0
حسین یزدی کارشناس اداره بهداشت و درمان 2223 33902223 33660606 مجتمع خوابگاهها درمانگاه دانشگاه 0
فضای سبز سایت 24 هکتاری فضای سبز سایت 24 هکتاری 2217 33902217 مجتمع خوابگاهها 0
آمنه ابراهیمی سالن تربیت بدنی خواهران 2219 33902219 مجتمع خوابگاهها 0
خسرو ایمانی تعمیرات ساختمانی 2215 33902215 مجتمع خوابگاهها 0
دکتر محمد رعایت جهرمی گروه فلسفه 1633 33901633 دانشکده علوم انسانی 0
علی شهروان کارشناس تربیت بدنی برادران 1767 33901767 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
سرایداری خوابگاه کوثر 2253 33902253 مجتمع خوابگاهها 0
دکتر رامین انصاری هیأت علمی گروه عمران 1173 33901173 raminansari@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
یزدان مافی سرایداری خوابگاه سردار شهید سلیمانی 33660415 خیابان نوروزیان کوچه 41 زینبیه سابق 0
سکینه شمشادی کارشناس دانشجویان بین الملل و تسویه حساب دانشجویی 2204 33902204 0
امیر علی‌اکبر‌بیک رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی 1591 33901591 33780041 pr.office@pst.ikiu.ac.ir 1
سرایداری خوابگاه شهید چمران 2255 33902255 مجتمع خوابگاهها 0
سرایداری خوابگاه علامه رفیعی 2252 33902252 مجتمع خوابگاهها (مرکزی برادران) 0
حسن ملایی مسئول خوابگاه علامه رفیعی 2242 33902242 مجتمع خوابگاهها 0
محمد رضا زهرایی سرایداری خوابگاه رجایی 2250 33902250 مجتمع خوابگاهها 0
سرایداری استادسرا دانشگاه (12واحدی اساتید) 33660615 دانشگاه کوچه 33 0
اداره بهداشت و درمان و دندان پزشکی(پذیرش) اداره بهداشت و درمان و دندان پزشکی(پذیرش) 2222 33902222 33660606 مجتمع خوابگاهها درمانگاه دانشگاه 0
نرجس حسن پور کارشناس مسئول مدیریت شناسایی و جذب دانشجویان غیر ایرانی 1544 33901544 admission@pst.ikiu.ac.ir سازمان مرکزی - معاونت امور بین الملل 0
فاطمه عظیمی کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه 1381 33901381 دانشکده علوم پایه 0
رئیس اداره امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی 1785 33901785 33901785 1
هادی آرمون کارشناس کارگاه ریخته گری 1448 33901448 دانشکده فنی و مهندسی 0
علی محمدی نیک کارشناس تولید محتوا و فضای مجازی مرکز آموزش زبان فارسی 2232 33902232 nick@org.ikiu.ac.ir مجتمع خوابگاهها مرکز زبان 0
دکتر سید محسن حسینی موخر رئیس مرکز آموزش زبان فارسی 2230 33902230 33661815 s.m.hosseini@hum.ikiu.ac.ir مجتمع خوابگاه ها مرکز زبان 1
الدکتور محمد مولوی نائب رئیس الجامعة فی الشؤون الدولیة 1540 33786579 33786579 intl.office@pst.ikiu.ac.ir 0
عاطفه فلاح حسینی مسئول خوابگاه شهید امامی 2244 33902244 مجتمع خوابگاهها 0
محمد انبارلوئی مسئول دفتر معاونت دانشجویی 1748 33901748 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
مهدی ملازینل کارشناس اداره تغذیه 1756 33901756 0
حسن مراغی سلف سرویس بوستان (اساتید) 1788 33901788 0
مهدی فلاح سرپرست اداره خوابگاه‌های دانشجویی 2200 33902200 m.fallah@org.ikiu.ac.ir مجتمع خوابگاهها 0
علی مرادی مسئول تدارکات اداره خوابگاه ها 2201 33902201 مجتمع خوابگاهها 0
فاطمه علیمحمدی کارشناس مرکز مشاوره 1783 33901783 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
دکتر مصطفی پارسایی پور هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی 1624 33901624 0
ستاره اکبری کارشناس تربیت بدنی خواهران 1779 33901779 se.akbari@org.ikiu.ac.ir ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
دکتر سجاد محمود رباطی گروه ریاضی 1385 33901385 mahmoodrobati@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
شهربانو فرجی اینانلو کارشناس مرکز مشاوره 1775 33901775 ساختمان آینده پژوهی 0
بانک ملت شعبه دانشگاه بانک ملت شعبه دانشگاه 33786583 33786586 سردرب دانشگاه 0
دکتر ملیکا بایگانیان هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث 1338 33901338 Bayganian@ISR.ikiu.ac.ir 0
دکتر مجید ملایوسفی مدیر گروه فلسفه و حکمت اسلامی 1343 33901343 0
مریم نوری کارشناس گروه فیزیک 1308 33901308 دانشکده علوم پایه 0
انتظامات سر درب خوابگاه ها انتظامات سر درب مجتمع خوابگاه های دانشگاه 2211 33902211 مجتمع خوابگاهها- اداره حراست 0
انتظامات سردرب کوی اساتید انتظامات سردرب کوی اساتید 33679546 مجتمع خوابگاه ها- اداره حراست 0
مسعود محمدی مسئول حراست مرکز آموزش زبان فارسی 2213 33902213 ساختمان مرکز زبان 0
سید حامد قافله باشی کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1234 33901234 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
احمدرضا فلاح کارشناس جذب دانشجویان غیر ایرانی 2236 33902236 33661815 مجتمع خوابگاهها مرکز زبان 0
آبدارخانه مرکز زبان فارسی 2229 33902229 مجتمع خوابگاهها مرکز زبان 0
زهرا اکبرشاهی کارشناس پژوهشی مرکز آموزش زبان فارسی 2228 33902228 33661815 jplt@pst.ikiu.ac.ir مرکز آموزش زبان 0
مدیریت حراست مدیریت حراست 1557 33901557 33780048 سازمان مرکزی- حراست 0
دکترامیرعباس رصافی مدیر گروه مهندسی عمران - حمل و نقل و راه و ترابری 1104 33901104 rasafi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی ومهندسی 0
خورشید نجفی جویباری کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 1127 33901127 0
دکتر رضا ضیائی موید مدیر گروه مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی 1104 33901104 ziaie@eng.ikiu.ac.ir 0
محمد مددی کارشناس حسابداری 1507 33901507 0
دکتر داود معماری هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث 1354 33901354 memari@isr.ikiu.ac.ir 0
فاطمه مافی کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه 1265 33901265 0
دکترحسن زرآبادی پور مدیر گروه مهندسی برق-کنترل 1297 33901297 hzarabadi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر فواد کیلانه ای هیأت علمی گروه عمران 1125 33901125 kilanehei@eng.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر نوشین بیگدلی رئیس دانشکده فنی و مهندسی 1122 33901122 33780073 n.bigdeli@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی -اتاق414 1
اعظم نجارزاده کارشناس آزمایشگاه کانی آرایی و بایو معدن 1106 33901106 ساختمان دانشکده فنی و مهندسی 0
لیلا اردکانیان کارشناس آزمایشگاه گروه برق - قدرت 1137 33901137 ardakanian@org.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
لیلا غریب آزمایشگاه برق - الکترونیک 1107 33901107 gharib@org.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی ومهندسی-اتاق 463 0
آبدارخانه دانشکده فنی ومهندسی 1108 33901108 ساختمان دانشکده فنی ومهندسی 0
دکتر غلامرضا کریمی هیأت علمی گروه مهندسی معدن 1193 33901193 gh.karimi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 423 0
واحد پشتیبانی رایانه ها 1818 33901818 0
علی باقری مسئول دفتر مدیریت برنامه و بودجه 1521 33901521 سازمان مرکزی 0
دکتربیژن ملکی هیأت علمی گروه مهندسی معدن 1133 33901133 maleki@eng.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی ومهندسی 0
دکتر مهدی حسینی هیأت علمی گروه مهندسی معدن 1170 33901170 ma.hosseini@eng.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی مهندسی اتاق 412 0
دکتر حمیدرضا همتی آهویی هیأت علمی گروه مهندسی معدن 1168 33901168 hemmati@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
طاهره جمالی کارشناس گروه های آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی 1805 33901805 t.jamali@org.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر امیرحسین حاتمی هیأت علمی گروه تاریخ 1891 33901891 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 0
دکتر علیرضا بیات هیأت علمی گروه برق- مخابرات 1293 33901293 abaiat@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر مسعود رجبی هیأت علمی گروه مهندسی مواد 1117 33901117 m.rajabi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 410 0
دکتر محمد تلافی نوغانی هیأت علمی گروه مهندسی مواد 1117 33901117 noghani@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 410 0
دکتر عباسعلی جنتی زاده هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی 1238 33901238 jannatizadeh@eng.ikiu.ac.ir دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
کارشناس گروه کامپیوتر 1119 33901119 دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر مجید امین افشار هیأت علمی گروه عمران 1152 33901152 mafshar@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 452 0
دکتر مهدی باحقیقت هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر 1289 33901289 bahaghighat@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
دفتر گروه مهندسی مواد 1123 33901123 33901124 دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر محمد سهیل قبادی هیأت علمی گروه عمران 1149 33901149 msghobad@eng.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی ومهندسی اتاق 499 0
دکتر منصور یخچالیان هیأت علمی گروه عمران 1149 33901149 yakhchalian@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 449 0
مجید جانفزا کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 1446 33901446 کلاسهای جدید فنی مهندسی جنب انبار مرکزی 0
دکتر سعیده سنماری هیأت علمی گروه مهندسی معدن 1126 33901126 s.senemari@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی-اتاق 422 0
دکتر ندا فرجی بامچلو مدیرگروه مهندسی برق-مخابرات 1298 33901298 دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر رامین حسینی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی 1244 33901244 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
دفتر تشکل فرهنگ و سیاست دفتر تشکل فرهنگ و سیاست 1256 33901256 ساختمان دانشکده فنی ومهندسی اتاق 309 0
محمد باقر سبحانی کارشناس دفتر تحقیق و جذب هیئت علمی استان قزوین 1882 33901882 0
آزمایشگاه کشت بافت گیاهی سالن آزمایشگاه 1131 33901131 دانشکده فنی , مهندسی 0
یحیی خان‌محمدی مسئول آموزش دانشکده فنی مهندسی 1132 33901132 ساختمان دانشکده فنی ومهندسی 0
حسین علی اکبری کارشناس آموزش اداره شاهد وایثارگر 1458 33901458 ساختمان احمدی روشن 0
دکتر حمیدرضا حمیدی هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر 1290 33901290 hamidreza.hamidi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
دکتر محمد بی جن خان گروه علوم و مهندسی آب 1271 33901271 bijankhan@eng.ikiu.ac.ir 0
دکتر داود پورمحمد رئیس دبیرخانه هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان 1566 33901566 سازمان مرکزی 0
حامد مرادی کارشناس پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی 1812 33901812 h.moradi@org.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر جعفر احمدی گروه مهندسی ژنتیک و به نژاد گیاهی 1227 33901227 j.ahmadi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
سایت رایانه دانشکده فنی مهندسی 1299 33901299 دانشکده فنی مهندسی 0
حمید نظری معاون مدیر خدمات آموزشی 1718 33901718 h.nazari@org.ikiu.ac.ir ساختمان آینده پژوهی 0
محمدرضا کریمیان مسئول دفتر مدیر خدمات آموزشی 1710 33901710 33901710 ساختمان آینده پژوهی 0
دکتر محمد مهدی معمارپور هیأت علمی گروه عمران 1151 33901151 memarpour@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 451 0
دکتر محمد مهدی ضرابی هیأت علمی گروه مهندسی علوم باغبانی 1226 33901226 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
دکتر رضا چهرقانی مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی 1665 33901665 دانشکده علوم انسانی 0
دکتر علی مهدوی گروه علوم و مهندسی آب 1273 33901273 al.mahdavi@eng.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی ومهندسی 0
دکترعباس ستوده نیا گروه علوم و مهندسی آب 1274 33901274 a.sotoodehnia@eng.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی ومهندسی 0
دکتر سید عباس سادات سکاک هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 1145 33901145 sadatsakak@ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی ومهندسی اتاق 443 0
زینب تقی زاده کارشناس بررسی اسناد و مدارک 1505 33901505 سازمان مرکزی 0
دفتر گروه مهندسی ژنتیک و به نژاد گیاهی دفتر گروه مهندسی ژنتیک و به نژاد گیاهی 1237 33901237 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
بهزاد رحمانی کارشناس آزمایشگاه ترمودینامیک 1488 33901488 b.rahmani@org.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
دکترفرزانه حامدی هیأت علمی گروه عمران 1151 33901151 hamedi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی ومهندسی اتاق 451 0
دکتر علی رجب پور هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 1157 33901157 rajabpour@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 457 0
دکتر فرزاد ابراهیمی هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 1103 33901103 febrahimy@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 456 0
دکتر محمود نادری هیأت علمی گروه عمران 1182 33901182 naderi-m@ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی ومهندسی 0
دکتر هادی فنایی هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی 1330 33901330 fanae@ikiu.ac.ir 0
رضا سعیدی آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات 1495 33901495 saeidi@org.ikiu.ac.ir کارگاه سنگین 0
دکتر آرمان صدقی هیأت علمی گروه مهندسی مواد 1156 33901156 sedghi@eng.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی ومهندسی اتاق 409 0
دکترغلام رضا تقی آبادی هیأت علمی گروه مهندسی مواد 1156 33901156 taghiabadi@ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی ومهندسی اتاق 409 0
دکترسعید باغشاهی هیأت علمی گروه مهندسی مواد 1156 33901156 baghshahi@eng.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی ومهندسی اتاق 409 0
نماینده سازمان سنجش نماینده سازمان سنجش 1299 33901299 سایت دانشکده فنی 0
محمد محمدی سرپرست اداره دانش‌آموختگان و مشمولین 1703 33901703 mo.mohammadi@org.ikiu.ac.ir ساختمان آینده پژوهی 0
دکتر قاسمعلی گروسی هیأت علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی 1242 33901242 garoosi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
الهام فارسی دفتر مجله دانشکده کشاورزی 1240 33901240 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
امیرحسین قدیانی کارشناس تحصیلات تکمیلی 1726 33780021 ساختمان آینده پژوهی 0
لیلا طهماسبخانی کارشناس پژوهشی همایش های معتبر علمی 1473 33901473 0
دفتر تعاونی مسکن کارکنان دفتر تعاونی مسکن کارکنان 1487 33901487 انبار دانشجویی قدیم 0
محمد حسن سلیمانی الموتی کارشناس مسئول آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 1162 33901162 soleimani@ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی و مهندسی-اتاق 462 0
دکتر مریم قنادنیا مدیر گروه مهندسی علوم باغبانی 1246 33901246 ghannadnia@eng.ikiu.ac.ir دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
دکتر محمد علی تقی خانی مدیر گروه برق-قدرت 1284 33901284 taghikhani@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر نوشین بیگدلی هیأت علمی گروه برق- کنترل 1296 33901296 n.bigdeli@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر کریم افشار هیأت علمی گروه برق- قدرت 1296 33901296 afshar@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر رحیم حداد مدیر گروه بیوتکنولوژی کشاورزی 1242 33901242 r.haddad@eng.ikiu.ac.ir دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
سید محمد میرنوربخش مسئول دبیرخانه آموزش 1715 33901715 ساختمان آینده پژوهی 0
مریم نظری کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی 1167 33901167 m.nazari@org.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی ومهندسی 0
حجت الاسلام حامد شیرمحمدی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان دفتر نهاد 1729 33901729 33901729 پژوهشکده آینده پژوهی - 0
دکتر سجاد محمود رباطی معاون مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی 1875 33901875 33901879 mahmoodrobati@sci.ikiu.ac.ir ساختمان رویش 0
کامران کریمی پاشاکی مسئول بایگانی اداره کل آموزش 1704 33901704 ساختمان آینده پژوهی 0
انجمن اسلامی برادران انجمن اسلامی برادران 1209 33901209 ساختمان دانشکده فنی مهندسی 0
انجمن اسلامی خواهران انجمن اسلامی خواهران 1209 33901209 دانشکده فنی مهندسی 0
حسین آزاد سرپرست نیروهای خدماتی 2114 33901214 حیاط دانشکده فنی 0
دکتر افسانه ده بزرگی گروه زمین شناسی 1363 33901363 دانشکده علوم پایه 0
مریم کریمی کارشناس گروه شیمی 1204 33901204 ma.karimi@org.ikiu.ac.ir 405 0
دانشجویان کارشناسی ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی (سالن) 1177 33901177 ساختمان دانشکده فنی ومهندسی اتاق 404 0
گروه علوم و مهندسی آب 1269 33901269 ساختمان دانشکده فنی ومهندسی 0
دکترعلیرضا شکوهی لنگرودی گروه علوم و مهندسی آب 1273 33901273 shokoohi@eng.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی و مهندسی 0
مجید محسنی کارشناس مسئول آزمایشگاه گروه مهندسی معدن(مکانیک سنگ) 1180 33901180 mohseni@org.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی ومهندسی اتاق 331 0
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی 1204 33901204 دانشکده علوم پایه 0
دکتر غلام رضا کریمی آزمایشگاه کارتوگرافی گروه مهندسی معدن 1185 33901185 gh.karimi@eng.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی مهندسی 0
سید غلامرضا بابایی کارشناس گروه علوم و مهندسی آب 1187 33901187 دانشکده فنی مهندسی اتاق 403 0
دکتراحمد رزاقیان آرانی هیأت علمی گروه مهندسی مواد 1197 33901197 razaghian@eng.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی مهندسی اتاق 427 0
علی کاکاوند کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک 1191 33901191 ساختمان دانشکده فنی مهندسی اتاق 333 0
حسن مراغی سلف سرویس کارمندان 1739 33901739 سلف بهار طبقه سوم 0
فاطمه بیگلری کارشناس کمیسیون موارد خاص 1766 33901766 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
علی کاکاوند کارشناس آزمایشگاه روسازی (آسفالت) 1194 33901194 ساختمان دانشکده فنی مهندسی اتاق 334 0
منیره چادرباف کارشناس آزمایشگاه مواد پیشرفته 1166 33901166 chadorbaf@org.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
نیره عسگری کارشناس آزمایشگاه سرامیک 1195 33901195 askari@org.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده فنی و مهندسی اتاق 332 0
هیأت محبین اهل بیت هیأت محبین اهل بیت 1225 33901225 ساختمان دانشکده فنی مهندسی اتاق 311 0
دکتر بهور اصغری گروه مهندسی علوم باغبانی 1244 33901244 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
دکتر سودابه مفاخری هیأت علمی گروه مهندسی علوم باغبانی 1228 33901228 mafakheri@eng.ikiu.ac.ir دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
دکتر سمیه کشاورز هیأت علمی گروه روانشناسی 1648 33901648 s.keshavarz@soc.ikiu.ac.ir 0
دکتر داود معماری رئیس دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 1205 33901205 memari@isr.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 1
زهرا میرزاعباسی رئیس اداره خدمات ماشینی و آمار 1705 33901705 ساختمان آینده پژوهی 0
سایت رایانه دانشکده علوم پایه 1207 33901207 ساختمان دانشکده علوم پایه 0
فاطمه آسایی کارشناس خدمات آموزشی 1706 33901706 ساختمان آینده پژوهی 0
دفتر جهاد دانشگاهی دفتر جهاد دانشگاهی 1171 33785010 33785010 ساختمان دانشکده فنی ومهندسی 0
سیمین السادات حداد سرپرست اداره پذیرش و ثبت نام 1700 33901700 ساختمان آینده پژوهی 0
کارگاه شیشه گری کارگاه شیشه گری 1211 33901211 ساختمان دانشکده علوم پایه اتاق 551 0
محسن قدوسی فر کارپرداز دانشکده علوم پایه و علوم تحقیقات 1212 33901212 33901212 دانشکده علوم پایه 0
برهان سلیمی کارشناس امور کلاسها 1303 33901303 0
بنیاد حامیان دانشگاه 1901 33901901 0
مجید کاتبی کارپرداز معاونت پژوهش و فناوری - اداره شاهد و ایثارگر 1484 3128 0
زهرا کاکاوند کتابخانه دانشکده معماری و شهرسازی 1815 33901815 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دفتر خدمات (خواهران) دفتر خدمات (خواهران) 1219 33901219 دانشکده فنی مهندسی 0
حجت الاسلام منصور زارعی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه 1790 33901790 33901791 ساختمان آینده پژوهی 1
دفتر هیأت محبین نهاد (خواهران) دفتر هیأت محبین نهاد (خواهران) 1223 33901223 33901223 دانشکده علوم پایه 0
مدیر گروه معماری 1809 33901809 33901809 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
رحیم هاشم پور هیأت علمی گروه شهرسازی 1825 33901825 ساختمان جدید دانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر مهدی زندیه هیأت علمی گروه معماری 1830 33901830 zandieh@arc.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر یوسف گرجی مهلبانی رئیس دانشکده معماری و شهرسازی 1800 33780072 33780072 gorji@arc.ikiu.ac.ir ساختمان جدید دانشکده معماری وشهرسازی و داخلی 1801 1
عباس نیکو کارپرداز مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی 0
سهیلا غیاثوند محمد خانی مسئول دبیرخانه و دفتر رئیس دانشکده معماری و شهر سازی 1800 33780072 33780072 ساختمان جدید دانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر ملیحه باباخانی هیأت علمی گروه شهرسازی 1826 33901826 babakhani@ut.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر شهرام جمشیدی هیأت علمی گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی 1833 33901833 jamshidi@arc.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
امیر علی‌اکبر‌بیک رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه 1523 33901523 aliakbarbeik@org.ikiu.ac.ir سازمان مرکزی 0
آبدارخانه ساختمان احمدی روشن 1460 33901460 0
علیرضا خوئینی ها کارشناس هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی 1581 33901581 33901564 سازمان مرکزی 0
محمد رضا اطلس باف مدیر داخلی دانشکده معماری و شهرسازی 1808 33901808 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر ناصر براتی هیأت علمی گروه شهرسازی 1827 33901827 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر محمد صابر باقریان هیأت علمی گروه شهرسازی 1822 33901822 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر حسن ذوالفقارزاده هیأت علمی گروه معماری 1820 33901820 zolfagharzadeh_h@ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر جواد شکاری نیری هیأت علمی گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی 1829 33901829 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر سید رحمان اقبالی هیأت علمی گروه معماری 1821 33901821 s.r.eghbali@ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر یوسف گرجی مهلبانی هیأت علمی گروه معماری 1824 33901824 gorji@arc.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر محمدرضا مهربانی گلزار هیأت علمی گروه معماری 1819 33901819 mehrabani@arc.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
انتظامات دانشکده معماری و شهرسازی 1817 33901817 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی - اداره حراست 0
آبدارخانه دانشکده معماری وشهرسازی 1810 33901810 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
علی رامشینی مسئول اداره عمومی و خدمات اداری دانشکده علوم پایه 1247 33901247 دانشکده علوم پایه اتاق 678 0
مریم قمی کارشناس گروه فیزیک 1249 33901249 ghomi@org.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم پایه اتاق 506 0
نماینده شرکت پیشگامان / اینترنت 1577 211577 0
جواد حبیبی دستیار ریاست دانشگاه در امور مردمی سازی دولت 1593 33901593 0
دکتر عفت یاحقی گروه فیزیک 1252 33901252 33780040 yahaghi@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 509 0
دکتراحمد مهرآمیز گروه فیزیک 1255 33901255 mehramiz@sci.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم پایه اتاق 704 0
لیلا آشوری مسئول واحد خواهران نهاد رهبری 1797 33901797 33901791 0
آبدارخانه دانشکده علوم پایه 1263 33901263 ساختمان دانشکده علوم پایه 0
دکتر علی ریحانی رئیس دانشکده علوم پایه 1266 33901266 33780040 reyhani@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 666و665 1
دکتر محمد بیات هیأت علمی گروه شیمی 1268 33901268 m.bayat@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 671 0
دکتر میرمحمد علوی نیکجه گروه شیمی- معاون پژوهشی 1268 33901268 alavi@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 671 0
الهام بارانی کارشناس آزمایشگاه گروه کامپیوتر 1192 33901192 دانشکده فنی مهندسی 0
مریم مافی کارشناس فرهنگی و فوق برنامه شاهد و ایثارگر 1477 33901477 ساختمان احمدی روشن 0
جامعه اسلامی دانشجویان جامعه اسلامی دانشجویان 1257 33901257 ساختمان دانشکده علوم پایه 0
جعفر حسنا کارشناس گروه فیزیک 1307 33901307 hasana@org.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 501 0
دکتر داود رستمی گروه ریاضی 1282 33901282 دانشکده علوم پایه اتاق 688 0
دکتر اصغر کشت کار هیأت علمی گروه برق- مخابرات 1293 33901293 akeshtkar@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
شهناز رفیعی کارشناس گروه شیمی 1292 33901292 ساختمان دانشکده علوم پایه اتاق 503 0
پایگاه بسیج دانشجویی واحد خواهران 1342 33901342 دانشکده علوم پایه 0
دکتر محمد رضابذرافکن گروه فیزیک 1302 33901302 bazrafkan@sci.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم پایه 0
دکتر الهه نحوی فرد گروه فیزیک 1399 33901399 33780040 nahvifard@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
احسان کریمیان ها دبیرخانه ستاد اقامه نماز 1728 33901728 33901791 0
دکتر بابک محمد حسینی آزمایشگاه فیزیک پایه 3 1307 33901307 b_m_hosseini@sci.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم پایه اتاق 603 0
دکتر محمدرضا بذر افکن آزمایشگاه اپتیک 1309 33901309 bazrafkan@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 608 0
دکتر علی ریحانی گروه فیزیک 1371 33901371 reyhani@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
مسئول خوابگاه چمران 2245 33902245 مجتمع خوابگاهها خوابگاه چمران 0
فریبا برادران کارشناس دفتر گروه فیزیک 1311 33901311 دانشکده علوم پایه اتاق 611 0
دکتر محمدرضا انصاری هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی 1392 33901392 mr.ansari@sci.ikiu.ac.ir 0
سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه 1313 33901313 ساختمان دانشکده علوم پایه 0
راضیه احمدی برزگر مسئول آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1676 33901676 r.ahmadi@org.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی 0
دکتر راحله خادمیان گروه مهندسی ژنتیک و به نژاد گیاهی 1246 33901246 r.khademian@eng.ikiu.ac.ir دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
دکتر علیرضا طالب بیدختی مدیرکل خدمات آموزشی 1709 33901709 33901710 "ساختمان آینده پژوهی <br /><br /><br /><br />
آموزش کل" 0
دکتر زهرا باریک بین گروه ریاضی 1315 33901315 دانشکده علوم پایه 0
دکتر فرهنگ میزانی عضو هیات علمی گروه شیمی 1374 33901374 دانشکده علوم پایه - طبقه اول - راهرو وسط - اتاق 674 0
فهمیده قربانی کارشناس حوزه معاونت توسعه ، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 1572 33901572 0
مجید محسنی کارشناس مسئول آزمایشگاه گروه مهندسی معدن (XRF) 1185 33901185 mohseni@org.ikiu.ac.ir 0
فرشید دولت آبادی مسئول خوابگاه رجایی 2240 33902240 مجتمع خوابگاهها 0
آبدارخانه دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 1329 33901329 دانشکده علوم پایه اطاق 629 0
دکتر مهدی رهبر گروه فقه و حقوق 1331 33901331 دانشکده علوم پایه اتاق 631 0
دکتر ولی اله برزگر کلیشمی هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1344 33901344 0
دکتر حسین محمدی هیأت علمی گروه معارف 1353 33901353 mohammadi.hossein@isr.ikiu.ac.ir 0
هاشم قربانی مدیر گروه معارف اسلامی 1304 33901304 0
دکتر روح اله آدینه هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی 1335 33901335 0
دفتر گروه فقه دفتر گروه فقه و حقوق اسلامی 1357 33901357 دانشکده علوم پایه اتاق 0
امیر حسین قلی زاده کارشناس ثبت نامه های وارده 1520 33901520 0
اکرم مهران نیا کارشناس تحصیلات تکمیلی 1723 33901723 ساختمان آینده پژوهی 0
شورای صنفی دانشجویان شورای صنفی دانشجویان 1474 33901474 جنب انبار تغذیه 0
دفتر مرکزی بسیج دانشجویی (حوزه) 1325 33780076 33780076 دانشکده علوم پایه 0
دکتر هادی رمضانی اعتدالی هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب 1278 33901278 ramezani@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
محمدهادی رستمی هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 1327 33901327 0
دکتر محسن بهرام نژاد مدیر گروه تاریخ 1632 33901632 bahramnejad@hum.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی 0
فریبا انصاری ملکی کارشناس گروه شیمی 1348 33901348 ساختمان دانشکده علوم پایه 0
دکتر محدثه معینی فر عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی 1349 33901349 دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 0
دکتر رضا احمدی هیأت علمی گروه مهندسی مواد و متالوژی 1143 33901143 re.ahmadi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
محمد ولی باقری کارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعی 1868 33901868 ساختمان پویش 0
دکتر حمیدرضا بهنود هیأت علمی گروه مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل 1148 33901148 behnood at eng.ikiu.ac.ir اتاق 448 0
سمانه خلخالی کتابدار بخش امانت 1455 33901455 کتابخانه مرکزی دانشگاه 0
آزمایشگاه شبیه سازی و رایانش پیشرفته هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 1165 33901165 دانشکده فنی مهندسی اتاق 465 0
فرهاد اکبری رئیس تشکیلات تحول اداری و بهره وری 1511 33901511 0
دکتر مهدی حسینی هیأت علمی گروه زمین شناسی 1316 33901316 m.hosseini@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
رضا نجارها مسئول دفتر بسیج اساتید دانشگاه 1884 33901884 ساختمان پویش 0
محمد باقر رضایی عامل مالی دانشکده های علوم پایه_علوم و تحقیقات اسلامی_فنی و مهندسی 1361 33901361 0
دفتر گروه زمین شناسی دفتر گروه زمین شناسی 1362 33901362 دانشکده علوم پایه اتاق 662 0
دکتر پرویز آرمانی هیأت علمی گروه زمین شناسی 1360 33901360 Armani@sci.ikiu.sc.ir دانشکده علوم پایه اتاق 663 0
دکتر مریم درگاهی هیأت علمی گروه شیمی 1369 33901369 dargahi@sci.ikiu.ac.ir 0
دکتر احسان طاهران هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 1145 33901145 0
دکتر عباس آسیابانها گروه زمین شناسی 1365 33901365 asiabanha@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اطاق 618 0
دکتر علیرضا طالب بیدختی گروه زمین شناسی 1365 33901365 beydokhti@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 618 0
دکتر عباس برومند اعلم هیأت علمی گروه تاریخ 1678 33901678 boroomand@isr.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم پایه اتاق 641 0
روح اله مفیدی نیستانک گروه مترجمی زبان انگلیسی 1638 33901638 mofidi@hum.ikiu.ac.ir 0
دفتر گروه شیمی دفتر گروه شیمی 1367 33901367 دانشکده علوم پایه اتاق 667 0
سودابه نصیرلو کارشناس پژوهشی پژوهشکده آینده پژوهی 1733 33901733 ساختمان آینده پژوهی 0
دکتر مجید سلیمانی هیأت علمی گروه شیمی 1370 33901370 m.soleimani@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 670 0
دکتر محمد رضا خانمحمدی خرمی هیأت علمی گروه شیمی تجزیه 1370 33901370 m.khanmohammadi@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 670 0
بابک میربهاء هیات علمی گروه مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل 1148 33901148 mirbaha@eng.ikiu.ac.ir اتاق 448 0
ولی اله سلیمانی مسئول امور عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1245 33901245 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
دکتر افشین فلاح هیأت علمی گروه آمار 1376 33901376 a.fallah@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
دکتر حسن حاجی هیأت علمی گروه آمار 1377 33901377 haji@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 677 0
دکتر مریم آزموده مدیر گروه معماری 1835 33901835 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر غلامرضا رضایی بهبهانی هیأت علمی گروه شیمی 1378 33901378 دانشکده علوم پایه اتاق 672 0
دکتر شهریار غمامی هیأت علمی گروه شیمی 1378 33901378 دانشکده علوم پایه اتاق 672 0
دکتر رامین کاظمی هیأت علمی گروه آمار 1377 33901377 r.kazemi@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 679 0
مهدی خالقی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 1134 33901134 0
محمد رضا خادمیان کارشناس آموزش گروه ریاضی و آمار 1380 33901380 دانشکده علوم پایه 0
دکتر ابراهیم وطن دوست هیأت علمی گروه ریاضی 1202 33901202 vatandoost@sci.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم پایه اتاق 682 0
دکتر الیاس شیوانیان گروه ریاضی 1383 33901383 shivanian@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 683 0
دکتر مهدی انبارلویی گروه ریاضی 1383 33901383 دانشکده علوم پایه 0
کتابخانه علوم انسانی 1659 33901659 0
دکتر علی آبکار گروه ریاضی 1386 33901386 abkar@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 686 0
دکترسعید عباس بندی گروه ریاضی 1387 33901387 abbasbandy@sci.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم پایه اتاق 687 0
رضا صابری فرد کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم پایه 1388 33901388 0
رضا صابری فرد کارشناس آموزش گروه فیزیک 1388 33901388 0
دفتر انجمن های علمی دانشجویی 1865 33901865 ساختمان پویش 0
دکتر رضا میرزایی هیأت علمی گروه ریاضی 1210 33901210 r.mirzaei@sci.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم پایه 0
دکتر شیرویه پیروی چشناسر گروه ریاضی 1258 33901258 payrovi@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
دکتر اویسی ها هیأت علمی گروه ریاضی 1201 33901201 razani@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
میررئوف هادئی هیأت علمی گروه مهندسی معدن 1189 33901189 hadei@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی . مهندسی 0
آبدارخانه سازمان مرکزی طبقه اول 1582 33901582 0
دکتر سید محمدرضا شیرخورشیدی هیأت علمی گروه ریاضی کاربردی 1392 33901392 دانشکده علوم پایه اتاق 692 0
دکتر داود پورمحمد گروه فیزیک 1253 33901253 purmohammad@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
زهراحاجی رجبی کارشناس گروه شیمی 1395 33901395 hajirajabi@org.ikiu.ac.ir داساختمان نشکده علوم پایه 0
تاسیسات تاسیسات امور گرمایشی،سرمایشی،برق،آب و... 2120 33662247 2220 "مجتمع 24 هکتاری خوابگاه ها تأسیسات <br />
2220" 0
دکتر هاشم حامدی وفا گروه فیزیک 1397 33901397 vafa@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه اتاق 697 0
دکتر بابک محمد حسینی گروه فیزیک 1398 33901398 b_m_hosseini@sci.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم پایه اتاق 698 0
محمد سیمیاریان مسئول دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی 1400 33901400 33780036 ضلع غربی ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر حمید عزیز محمدلو مدیر گروه پژوهشی آینده نگاری 1731 33901731 ساختمان آینده پژوهی 0
مرضیه ابراهیمی کارشناس گزینش - واحد خواهران 1576 33901576 0
علیرضا اعتقادی کارشناس معماری دفتر فنی 1406 33901406 ضلع غربی ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
حمید قانع کارشناس وظیفه ارتباط با صنعت و جامعه 1475 33901475 0
مریم رجبی جنتی مسئول امور کلاسها و فضاهای آموزشی دانشکده علوم پایه 1247 33901247 0
محسن ایراندوست مدیریت حراست 1557 33901557 33780048 سازمان مرکزی 1
آبدارخانه کتابخانه مرکزی 1411 33901411 کتابخانه مرکزی 0
سیده عشرت ایماندوست کتابدار بخش فهرست نویسی 1459 33901459 imandoost@org.ikiu.ac.ir ساختمان کتابخانه مرکزی 0
ایران عابدی کارشناس اطلاع‌رسانی و تأمین مدرک کتابخانه 1415 33901415 abedi@org.ikiu.ac.ir ساختمان کتابخانه مرکزی 0
زهرا قبادی کارشناس مسئول استعدادهای درخشان 1707 33901707 ساختمان آینده پژوهی 0
فاطمه نظری کارگاه خلاقیت 1420 33901420 ساختمان دانشکده فنی و مهندسی 0
قدرت‌اله فصیحی رامندی هیأت علمی گروه ریاضی محض 1389 33901389 fasihi@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
دکتر فرشید ترکاشوند هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی 1919 33901919 0
زهرا بادروح متصدی اداره تغذیه 1755 1735 "ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم<br /><br /><br /><br />
معاونت دانشجویی" 0
مریم محمدی متصدی اداره تغذیه 1754 33901754 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
پایگاه بسیج دانشجویی واحد برادران 1248 33901248 دانشکده فنی مهندسی 0
عباس کاظم لو کارپرداز حوزه معاونت دانشجویی 1957 33901957 سلف باران 0
انتظامات سردرب دانشجویی انتظامات سردرب دانشجویی 1431 33901431 سردرب ورودی دانشگاه- اداره حراست 0
آبدارخانه دفتر نهاد 1796 33901796 ساختمان آینده پژوهی طبقه سوم 0
دکتر حسن پور رضی هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی pourrazi@soc.ikiu.ac.ir 0
انتظامات سردرجنوبی دانشگاه دفتر راهنمای مراجعین (انتظامات) 1436 33901436 "دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)<br />
انتظامات سردردانشگاه - اداره حراست" 0
محمدرضا عباسی کارشناس کمیسیون موارد خاص 1743 33901743 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
مرجع و نشریات کتابخانه مرکزی(سالن) مرجع و نشریات کتابخانه مرکزی(سالن) 1438 33901438 کتابخانه مرکزی 0
فریده محبی تبار مسئول بخش مرجع ونشریات کتابخانه مرکزی 1438 33901438 mohebi@org.ikiu.ac.ir ساختمان کتابخانه مرکزی 0
فاطمه ابطحی آزمایشگاه مدلسازی و شبیه سازی معادن 1161 33901161 آزمایشگاه سنگ و کانی 0
ثریا آقاعلیخانی کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه 1382 33901382 علوم پایه 0
محبوبه آقایی کارشناس اداره نرم افزار 1441 33901441 33901441 aghaei@org.ikiu.ac.ir ساختمان کتابخانه مرکزی 0
ابوالفضل ساده کارشناس پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی 1138 33901138 دانشکده فنی و مهندسی 0
انتظامات سردرب ورودی دانشگاه انتظامات سردرب ورودی دانشگاه 1443 33901443 سر درب ورودی دانشگاه- اداره حراست 0
دکتر رضا شکور شهابی هیأت علمی گروه مهندسی معدن 1112 33901112 shahabi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
مهدی سمساریانها رئیس اداره شبکه و زیرساخت 1483 33901483 ساختمان کتابخانه مرکزی 0
معصومه روشنی مسئول آموزش دانشکده علوم وتحقیقات اسلامی 1372 33901372 0
دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی 1665 33901665 0
عباسعلی دریائی هیأت علمی گروه حسابداری 1654 33901654 a.a.daryaei@soc.ikiu.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی 0
انتشارات مرکزی (واحد کپی و تکثیر، جنب دانشکده علوم انسانی) 33778115 جنب دانشکده علوم انسانی 0
مسعود چگینی کاردان خدمات آموزشی دانشکده علوم اجتماعی 1701 33901701 ساختمان آینده پژوهی طبقه همکف 0
مدیر شناسایی و جذب دانشجویان غیر ایرانی 1543 33901543 سازمان مرکزی 1
رحیم سرباز رئیس اداره سخت افزار 1452 33901452 sarbaz@org.ikiu.ac.ir ساختمان کتابخانه مرکزی 0
محمد علی ابراهیمی کتابدار بخش نشریات و پایان نامه 1454 33901454 mo.ebrahimi@org.ikiu.ac.ir ساختمان کتابخانه مرکزی 0
سکینه رمضانپور کتابدار دانشکده علوم انسانی 1659 33901659 ramezanpoor@org.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی 0
نعیمه نوحی کتابدار بخش امانت 1455 33901455 noohi@org.ikiu.ac.ir ساختمان کتابخانه مرکزی 0
دکتر حمید میرزاحسین هیأت علمی گروه مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل 1147 33901147 mirzahossei@eng.ikiu.ac.Ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 447 0
مولود داودیان مسئول بخش امانات کتابخانه 1482 33901482 davoodian@org.ikiu.ac.ir ساختمان کتابخانه مرکزی 0
یاسر علیپور کتابدار بخش امانت 1455 33901455 ساختمان کتابخانه مرکزی 0
حسن نوری کارشناس گروه تشکیلات،تحول اداری و بهره وری 1526 33901526 سازمان مرکزی 0
مسجد دانشگاه مسجد دانشگاه 1457 33901457 مسجد دانشگاه 0
مجید حداد رئیس اداره خدمات عمومی 1699 33901699 33780084 انبار مرکزی 0
آبدارخانه معاونت فرهنگی 1860 33901860 ساختمان پویش 0
سمیه خلج تحلیلگر سیستم و کارشناس تحصیلات تکمیلی 1724 33780021 khalaj@org.ikiu.ac.ir ساختمان آینده پژوهی 0
فاطمه نظری کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح 1463 33901463 ساختمان کارگاههای عمومی کنار کارگاه سنگین 0
هادی آرمون کارشناس کارگاههای عمومی 1428 33901428 ساختمان کارگاه های عمومی کنار کارگاه سنگین 0
دکتر محسن داودی هیأت علمی گروه برق- کنترل 1281 33901281 davoudi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
احمد گودرزوند چگینی کارشناس گروه های تاریخ و تمدن ملل اسلامی - فقه و حقوق اسلامی 1217 33901217 دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 0
اکبر صلاحی مسئول انبار حوزه دانشجویی 1740 33901740 salahi@org.ikiu.ac.ir ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
اسماعیل خمسه ای مسئول دفتر معاونت فرهنگی 1870 33901870 33901871 ساختمان پویش 0
مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی مسئول دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی 1720 33901720 ساختمان آینده پژوهی 0
مهدی محمدی کجیدی معاون مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری 1529 33901529 سازمان مرکزی 0
دیوان محاسبات دانشگاه دیوان محاسبات دانشگاه 1517 33901517 سازمان مرکزی 0
دکتر عباس کاویانی گروه علوم و مهندسی آب 1275 33901275 kaviani@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
زهره روح بخش مسئول امور دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی 1722 33780021 roohbakhsh@org.ikiu.ac.ir ساختمان آینده پژوهی 0
امیر محمد باجلان متصدی دبیرخانه و بایگانی تحصیلات تکمیلی 1746 33901746 ساختمان آینده پژوهی 0
امیر گروسی مدیر امور دانشجویی 1751 33901751 33901751 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 1
زهرا سلطانشاه مسئول دفتر و دبیرخانه معاونت دانشجویی 1750 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
عشرت آراستی کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی 1773 33780021 ساختمان آینده پژوهی طبقه اول 0
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1478 33901478 ساختمان کارگاه های عمومی کنار کارگاه سنگین 0
محمد رضا علی جانی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی (دوره کارشناسی) 1110 33901110 دانشکده فنی , مهندسی 0
منیر اوسطی کارشناس پژوهشی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1885 33901885 osati@org.ikiu.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی 0
زهرا حبیبی سرپرست اداره کارگزینی و رفاه کارکنان 1538 33901538 سازمان مرکزی 0
زینب اکبرشاهی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1617 33901617 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 0
محمدرضا عبداللهی انبار معاونت فرهنگی 1481 33901481 0
دکتر رضا رحیم نیا معاون آموزشی دانشکده معماری و شهرسازی 1802 33901802 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر سمیه احمدی سلطانسرایی گروه فیزیک 1352 33901352 0
میثم رمضانی کارشناس مسئول آزمایشگاههای گروه مکانیک 1486 33901486 m.ramezani@org.ikiu.ac.ir ساختمان کارگاههای عمومی کنار کارگاه سنگین 0
مهسا قاریان پور کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی 1114 33901114 دانشکده فنی و مهندسی 0
بهزاد رحمانی کارشناس گروه مهندسی مکانیک 1140 33901140 دانشکده فنی و مهندسی اتاق 440 0
علی لشگری مسئول مجموعه سازی و فراهم آوری کتابخانه مرکزی 1491 33901491 33780050 lashgari@org.ikiu.ac.ir ساختمان کتابخانه مرکزی 0
مجید میرزایی مسئول دفتر مدیریت کتابخانه مرکزی 1493 33901493 33780050 کتابخانه مرکزی دانشگاه 0
دکتر مهدی نوریان رئیس کتابخانه مرکزی 1493 33901493 33780050 ساختمان کتابخانه مرکزی 1
فاطمه ناظمی جنابی کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی 1876 33901876 33901879 nazemijenabi@org.ikiu.ac.ir ساختمان رویش 0
مهری السادات تقوی آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی 1496 33901496 کارگاه سنگین 0
عباس امینی مسئول دفتر مرکز آموزش زبان فارسی 2230 33902230 33661815 مجتمع خوابگاهها مرکز زبان فارسی 0
حمید کلهر کارشناس گروه تشکیلات 1536 33901536 سازمان مرکزی 0
زهرا مصطفایی کارشناس آموزش مقطع کارشناسی (عمران و مکانیک) دانشکده فنی و مهندسی 1141 33901141 دانشکده فنی و مهندسی 0
سید علی تقی لو سرپرست امور مالی دانشگاه 1501 33901501 33780081 1
دکتر حمید طاهری گروه زبان و ادبیات فارسی 1638 33901638 0
علیرضا دانش زاد سرپرست اداره دریافت و پرداخت 1509 33901509 سازمان مرکزی - طبقه همکف 0
میثم فلاح کارشناس فوق برنامه تربیت بدنی 1782 33901782 0
اسد فلاح امینی کارشناس اداره چاپ و نشر 1426 33901426 0
لیلا بادگیسوتپه رئیس اداره اعتبارات 1504 33901504 سازمان مرکزی 0
دکتر سید محمد مهدی ابطحی سرپرست پژوهشکده آینده پژوهی 1732 33901732 1
امیرحسین گروه ای کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی 1877 33901877 0
افسانه حاجی نوروزی کارشناس گروه فیزیک 1262 33901262 دانشکده علوم پایه 0
هادی جوادی لنگرودی سرپرست اموال دانشگاه 1697 33901697 0
مریم باباگیلک کارشناس رسیدگی به اسناد و دریافت و پرداخت 1502 33901502 ساختمان اداری 0
دکتر سید محمدهادی ساعی دبیر هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه 1586 33901586 سازمان مرکزی دانشگاه 1
ریحانه گروه ای مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی 1122 33901122 33780073 دانشکده فنی مهندسی 0
آبدارخانه سازمان مرکزی طبقه همکف 1516 33901516 سازمان مرکزی 0
دکتر یعقوب خزائی هیأت علمی گروه تاریخ 1628 33901628 khazaei@hum.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی 0
رضا قاسمی مسئول دفتر مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی 1879 33901879 0
کمیل عباسی فرد کارشناس حقوق و دستمزد - کارشناس رسیدگی به اسناد مالی 1513 33901513 abbasifard@org.ikiu.ac.ir سازمان مرکزی 0
فاطمه ابراهیمی کارشناس مسئول کارگزینی هیات علمی 1563 33901563 سازمان مرکزی 0
مهدی ملازینل کارشناس اداره دبیرخانه مرکزی و راهبر اتوماسیون اداری 1524 33901524 0
میثم قربانی کارشناس هماهنگی ارتباطات و امور تشریفات بین الملل 1542 33901542 0
سهیلا فتحی کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی 1599 33901599 office@pst.ikiu.ac.ir سازمان مرکزی 0
حمید اسدی غنچه کارپرداز دانشکده فنی و مهندسی 1136 33901136 دانشکده فنی و مهندسی 0
جواد زارع رحیمی کارشناس مسئول آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی 1183 33901183 j.zare@org.ikiu.ac.ir 0
جواد نورمحمدی مسئول دفتر و دبیرخانه دانشکده علوم پایه 1266 33901266 33780040 0
ایوب پروینی مدیر منابع انسانی و امور پشتیبانی 1532 33780085 33901534 سازمان مرکزی 1
حمید احدی کارشناس هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی 1581 33901581 33901564 ahadi@org.ikiu.ac.ir سازمان مرکزی 0
دکتر سید عباس هاشمی معاون آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی 2231 33902231 33661815 مرکز زبان 0
آیت احمدی کارشناس مسئول برنامه و بودجه 1510 33901510 33780084 سازمان مرکزی، مدیریت بودجه، تحول اداری و بهره وری 0
دکترحسین قاسم زاده هیأت علمی گروه شیمی 1368 33901368 hoghasemzadeh@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
دکتر روح اله آدینه معاون پژوهشی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 1318 33901318 دانشکده علوم پایه 0
معصومه موسی رضایی کارشناس مسئول گروه فیزیک 1300 33901300 دانشکده علوم پایه 0
دکتر اصغر زاجکانی هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 1196 33901196 zajkani@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
سید علی تقی لو مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری 1521 33901521 سازمان مرکزی 0
احمد سلیمانی کارشناس فرابری داده های پژوهشی 1456 33901456 33780052 0
مسئول دفتر امورپژوهشی،کارآفرینی و ارتباط با صنعت 1462 33780052 33780052 ساختمان احمدی روشن 0
دکتر الیاس شیوانیان مدیر امورپژوهشی،کارآفرینی و ارتباط با صنعت 1462 33780052 33780052 shivanian@sci.ikiu.ac.ir ساختمان احمدی روشن 1
رقیه بارانی هروان اپراتور رایانه و مسئول ثبت نامه وارده پژوهشی 1470 33901470 33780052 0
دکتر مجید قدیری معاونت پژوهشی و فناوری 1470 33780051 33780052 qadiri@eng.ikiu.ac.ir ساختمان احمدی روشن 1
کریم تفضلی کارشناس پژوهشی و مسئول دبیرخانه کارگروه پژوهش استان 1466 33901466 33780052 ساختمان احمدی روشن 0
محمد باقری کارشناس وظیفه پژوهشی 1476 33901476 33780052 0
زهره سلطانیان کارشناس پژوهشی 1437 33901437 33780052 0
رقیه بارانی هروان مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری 1470 33901470 33780052 0
رمضان خوئینی رئیس اداره فرابری داده های پژوهشی 1433 33901433 33780052 khoini@org.ikiu.ac.ir ساختمان احمدی روشن 0
حسن سلیمی فر کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی 1570 33901570 nezarat@pst.ikiu.ac.ir ساختمان مرکزی 0
زهرا کاکاوند کارشناس نشریات علمی 1427 33901427 کتابخانه مرکزی 0
دفتر گروه ریاضی 1312 33901312 دانشکده علوم پایه 0
نگین رضازاده کارشناس بایگانی تحصیلات تکمیلی 1912 33901912 0
دکتر مرتضی ثقفی یزدی هیأت علمی گروه مهندسی مواد 1169 33901169 Msaghafi@eng.ikiu.ac.ir 0
دکتر حبیب اله رمضانی آکردی مدیر امورحقوقی ، قراردادها و پاسخگویی به شکایات 1598 33901598 سازمان مرکزی 0
اکبر دین محمدی کارشناس مسئول امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات 1585 33901585 سازمان مرکزی 0
دکتر ساغر جارچی هیأت علمی گروه برق- مخابرات 1298 33901298 s.jarchi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
دفتر گروه برق 1295 33901295 دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر اصغر عزیزیان قطار گروه علوم و مهندسی آب 1272 33901272 azizian@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
معصومه رایگان کارشناس مسئول امور رفاهی کارکنان و اعضای هیات علمی 1533 33901533 33901533 سازمان مرکزی 0
دکتر مهدی مهدی خانی سرپرست مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی 1400 33901400 33780036 mahdikhani@eng.ikiu.ac.ir 0
دکتر علی همتی عفیف معاون دانشجویی 1749 33901749 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 1
دکتر افشین فلاح سرپرست معاونت توسعه، منابع انسانی و پشتیبانی 1573 33901573 fallah@ikiu.ac.ir سازمان مرکزی دانشگاه 1
سعید نوری مسئول دفتر معاونت توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی 1573 33901573 سازمان مرکزی دانشگاه 0
علی درودیان مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی 1872 33901872 ساختمان پویش 0
علی صادقی رئیس اداره حفاظت فیزیکی 1560 33901560 سازمان مرکزی- اداره حراست 0
آلاء شهیدی کارشناس کمیته های منتخب و هیئت ممیزه 1902 33901902 0
دکتر علیرضا اردکانی هیأت علمی گروه مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی 1164 33901164 0
دکتر مسلم شیروانی ناغانی معاون پژوهشی پژوهشکده آینده پژوهی 1903 33901903 shirvani@soc.ikiu.ac.ir آینده پژوهشی 0
دکتر محسن بهرام نژاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1900 33901900 bahramnejad@hum.ikiu.ac.ir سازمان مرکزی 1
حامد علی بابایی مسئول دفتر معاونت آموزشی 1900 33780064 ساختمان سازمان مرکزی 0
دکتر رامین کاظمی مدیر دفتر برنامه ریزی آموزشی 1904 33901904 r.kazemi@sci.ikiu.ac.ir سازمان مرکزی 1
ام البنین خانی خرشکی کارشناس مسئول برنامه‌ریزی آموزشی 1909 33901909 0
سیاوش قلی زاده معاون مدیر برنامه‌ریزی آموزشی 1905 33901905 آینده پژوهی 0
میلاد پشامی ها کارشناس دفتر برنامه ریزی آموزشی 1906 33901906 0
لیلا فشالنج کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی 1907 33901907 0
دکتر سید علی قاسم زاده ریاست دانشگاه 1590 33780042 33780041 president@pst.ikiu.ac.ir سازمان مرکزی 1
احمدرضا احمدی مسئول دفتر ریاست دانشگاه 1590 33780042 33780041 a.ahmadi@org.ikiu.ac.ir ساختمان مرکزی 0
محمدحسین مهرداد کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و شهرسازی 1804 33901804 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر علیرضا نظری مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی 1546 33901546 سازمان مرکزی دانشگاه 0
آبدارخانه سازمان مرکزی طبقه دوم - ریاست دانشگاه 1587 33901587 سازمان مرکزی 0
محمد سلطان آبادی کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی 1595 33901595 33780044 سازمان مرکزی دانشگاه 0
فرانک خسروپور کارشناس تحصیلات تکمیلی 1727 33780021 khosropour@org.ikiu.ac.ir ساختمان آینده پژوهی 0
مصطفی سعادتی کارشناس اداره فرهنگی و اجتماعی 1873 33901873 0
خدیجه بهنامی پور کارشناس مسئول همکاری‌های علمی و بین‌المللی 1545 33901545 33786579 سازمان مرکزی 0
محمد مهدی میرزائی کارشناس فرابری داده های پژوهشی 1456 33901456 33780052 0
میترا مهندس پور کارشناس پژوهشی 1437 33901437 mohandespour@org.ikiu.ac.ir ساختمان احمدی روشن 0
مریم باقری کارشناس مسئول دانش‌آموختگان 1702 33901702 ساختمان آینده پژوهی 0
داود گنج خانلو کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام 1719 33901719 0
دکترعبدالعلی آل بویه لنگرودی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1600 33901600 33901602 alebooye@hum.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم انسانی 1
دکتر سجاد اسماعیلی معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی 1600 33901600 33901602 دانشکده علوم انسانی 0
آبدارخانه ریاست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1603 33901603 دانشکده علوم انسانی 0
مهدیه سادات قافله باشی کارشناس پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی 1897 33901897 m.ghafelebashi@org.ikiu.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی 0
دکتر قربان قربان زاده سوار معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی 1605 33901605 33901606 ساختمان دانشکده علوم اجتماعی 0
دکتر عباس صادقی سرپرست دانشکده علوم اجتماعی 1607 33901607 33901606 ساختمان دانشکده علوم اجتماعی 1
دکتر صفر فضلی گروه مدیریت 1608 33901608 fazli@soc.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 808 0
دکتر مهرزاد ابدالی گروه حقوق 1610 33901610 abdali@soc.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 810 0
دکتر سید الهام الدین شریفی آل هاشم گروه حقوق 1610 33901610 ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 811 0
دکتر سید مجید الهی نوقانی گروه مدیریت 1611 33901611 دانشکده علوم انسانی اتاق 811 0
دکتر سید محمدهادی ساعی گروه حقوق 1612 33901612 ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 812 0
دکتر محمد جواد شمس هیأت علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی 1332 33901332 mj.shams@isr.ikiu.ac.ir 0
مرتضی لطفی سرپرست اداره تغذیه 1752 33901752 0
دکتر نرگس انصاری مشاور رئیس در امور بانوان دانشگاه 0
دکتر قربانعلی قربان زاده گروه علوم سیاسی 1615 33901615 دانشکده علوم انسانی اتاق 815 0
دکتر محمد رضا جلالی گروه روانشناسی 1616 33901616 ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 816 0
مهدی محمدی جوبنی رئیس اداره نرم افزار 1492 33901492 ma.mohammadi@org.ikiu.ac.ir ساختمان کتابخانه مرکزی 0
دکتر محمد حسن حیدری گروه فلسفه 1633 33901633 دانشکده علوم انسانی اتاق 818 0
دکترعبدالعلی آل بویه لنگرودی هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی 1619 33901619 alebooye@hum.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 819 0
دکتر حجت فلاح توتکار هیأت علمی گروه تاریخ 1620 33901620 falah.t@ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی اتاق 820 0
دکتر نصراله پور محمدی املشی هیأت علمی گروه تاریخ 1620 33901620 poormohammadi@ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی اتاق 820 0
دکتر مهسا رون معاون امور پژوهشی و بین الملل دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1895 33901895 ساختمان دانشکده علوم انسانی 0
دکتر عباسعلی زارعی گروه مترجمی زبان انگلیسی 1621 33901621 a.zarei@hum.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی اتاق 821 0
دکتر سید محمد حکاک قزوینی گروه فلسفه 1622 33901622 دانشکده علوم انسانی اتاق 822 0
دکتر سید مسعود سیف گروه فلسفه 1622 33901622 دانشکده علوم انسانی اتاق 822 0
دکتررضا سمیع زاده گروه زبان و ادبیات فارسی ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 0
دکترسیداسماعیل قافله باشی هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی 1661 33901661 ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 0
دکترمهدی فیاض گروه زبان و ادبیات فارسی 1625 33901625 دانشکده علوم انسانی 0
دکترعلیرضا شیخی مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 1624 33901624 ساختمان دانشکده انسانی اتاق 824 0
دکترسید محمد میرحسینی هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی 1631 33901631 ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 831 0
دکتر عبدالرزاق حسامی فر گروه فلسفه 1638 33901638 hesamifar@hum.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی اتاق 827 0
مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی 1626 33901626 دانشکده علوم انسانی 0
دکتراحمد پاشازانوس هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی 1631 33901631 pasha@hum.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 831 0
دکتر حسین آبادیان هیأت علمی گروه تاریخ 1632 33901632 دانشکده علوم انسانی 0
معصومه صالحی کارشناس نشریات و فصلنامه دانشکده علوم اجتماعی 1635 33901635 دانشکده علوم انسانی اتاق 835 0
دکتر محمد حسین محمدی گروه زبان و ادبیات فارسی 1636 33901636 دانشکده علوم انسانی اتاق 836 0
ناهید رجبی چاقچیری کارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجویی 1758 33901758 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
دکترعبدالرفیع رحیمی هیأت علمی گروه تاریخ 1663 33901663 ساختمان دانشکده علوم 0
دکتر نرگس انصاری هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی 1639 33901639 n.ansari@hum.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی اتاق 839 0
دکتر عبدالرزاق حسامی فر مدیر گروه فلسفه 1664 33901664 دانشکده علوم انسانی اتاق 840 0
دکتر علی فتح طاهری گروه فلسفه 1640 33901640 fathtaheri@hum.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی اتاق 840 0
آبدارخانه اساتید دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1641 33901641 دانشکده علوم انسانی اتاق 841 0
دکتر محسن الوندی گروه مدیریت 1642 33901642 دانشکده علوم انسانی اتاق 842 0
دکتر محسن عینی مدیر گروه حقوق 1643 33901643 eini@soc.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 843 0
دکتر مسعود البرزی گروه حقوق 1643 33901643 ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 843 0
دکتر عباس صادقی هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1645 33901645 sadeghi@soc.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی اتاق 845 0
دکتر محمدعلی بابایی هیأت علمی گروه حقوق 1646 33901646 babaei@ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 846 0
دکتر سید علی محمد موسوی گروه روانشناسی 1647 33901647 mosavi@soc.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 847 0
دکترعبدالجواد احمدی گروه روانشناسی 1647 33901647 ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 847 0
دکتر علی رضا کاکاوند گروه روانشناسی 1649 33901649 دانشکده علوم انسانی اتاق 849 0
دکتر حسن شمس اسفندآباد گروه روانشناسی 1649 33901649 ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 849 0
دکترسید عباس هاشمی گروه علوم سیاسی 1644 33901644 hashemi@soc.ikiu.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی اتاق 850 0
دکتر مجید بزرگمهری مدیر گروه علوم سیاسی 1650 33901650 sico@ikiu.ac.ir 0
دکتر حاکم قاسمی گروه علوم سیاسی 0
دکتر محمدحسین قائمی گروه حسابداری 1652 33901652 دانشکده علوم انسانی اتاق 852 0
دکتر غلامرضا کردستانی گروه حسابداری 1653 33901653 kordestani@soc.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 853 0
دکتر رضا چهرقانی گروه زبان و ادبیات فارسی 1638 33901638 chehreghani@hum.ikiu.ac.ir 0
مریم غفوریان کارشناس پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی 1959 33901959 0
مرکز شبکه دانشگاه مرکز شبکه دانشگاه 1468 33901468 ساختمان کتابخانه مرکزی 0
ارسلان رضایی کتابدار بخش امانات 1455 33901455 کتابخانه مرکزی 0
دفتر گروه زبان و ادبیات عربی دفتر گروه زبان و ادبیات عربی 1660 33901660 دانشکده علوم انسانی اتاق 904 0
دفتر گروه تاریخ 1662 33901662 دانشکده علوم انسانی 0
دفتر گروه فلسفه دفتر گروه فلسفه 1664 33901664 ساختمان دانشکده علوم انسانی اتاق 926 0
دکتر عباسعلی جنتی زاده رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه 1569 33901569 سازمان مرکزی 0
دفتر گروه مدیریت صنعتی 1666 33901666 دانشکده علوم انسانی اتاق 914 0
دفتر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1667 33901667 دانشکده علوم انسانی اتاق 915 0
دفتر گروه روانشناسی 1668 33901668 دانشکده علوم انسانی اتاق 916 0
دفتر گروه حقوق دفتر گروه حقوق 1669 33901669 دانشکده علوم انسانی اتاق 923 0
دفتر گروه علوم سیاسی دفتر گروه علوم سیاسی 1670 33901670 دانشکده علوم انسانی اتاق 924 0
دفتر گروه حسابداری دفتر گروه حسابداری 1671 33901671 دانشکده علوم انسانی اتاق 925 0
مهدکودک فرزندان کارکنان دانشگاه 2262 33902262 مجاور اداره خوابگاهها 0
سمیه خلج معاون مدیر تحصیلات تکمیلی 1724 33901724 ساختمان آینده پژوهی 0
معصومه فتاح مسئول دبیرخانه و کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1680 33901680 m.fatah@org.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم انسانی 0
فرشاد کلهر کارشناس فناوری اطلاعات و امور رایانه مرکز آموزش زبان فارسی 2232 33902232 0
فاطمه ملازمانی کارشناس آموزش دانشکده علوم انسانی 1679 33901679 ساختمان دانشکده علوم انسانی 0
حمید کشاورز طارمی کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم اجتماعی 1683 33901683 keshavarz@org.ikiu.ac.ir ساختمان دانشکده علوم اجتماعی 0
الهیار زارعی مسئول انتظامات 1560 33901560 حراست دانشگاه 0
علیرضا مهدی پور عامل مالی حوزه معاونتهای آموزشی و دانشجویی 1742 33901742 0
هادی آرمون کارگاه جوشکاری 1432 33901432 0
محمد میرباقری عامل مالی دانشکده علوم اجتماعی و پژوهشکده آینده پژوهی 1687 33901687 33901687 0
دکتر مرتضی قلیچ معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی 1689 33901689 ساختمان دانشکده علوم اجتماعی 0
حسین فاطمی‌پور سرپرست گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1425 33901425 ساختمان احمدی روشن 1
داود فاضل فلاورجانی معاون امور بین الملل دفتر نهاد رهبری 2239 33902239 33901791 0
سلف آسمان سلف آسمان 1789 33901789 سلف آسمان 0
مریم مفتاحی کارشناس آزمایشگاه ژئوتکنیک 1291 33901291 دانشکده فنی مهندسی 0
محمد حقیقت سرپرست انبار مرکزی 1695 33901695 33901695 انبار مرکزی 0
محمد رضا رئوف زاده مسئول مخابرات (تعمیر و جابجایی خطوط تلفن دانشگاه) 2005 33780049 33780084 ساختمان دانشکده فنی ومهندسی 0
دکتر علی عبدی کردانی هیأت علمی گروه مهندسی عمران - برنامه ریزی حمل و نقل و راه و ترابری 1147 33901147 aliabedi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی اتاق 447 0
انباردار 1695 33901695 انبار مرکزی 0
حسین معروفخانی کارشناس دفتر فنی 1405 33901405 ضلع غربی ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
مهدی ذوالفقارزاده کارشناس دفتر فنی و عمرانی 1404 33901404 ضلع غربی ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
امیر حسین طهماسبی پور مسئول بخش نشریات و پایان نامه 1413 33901413 tahmasebi@org.ikiu.ac.ir کتابخانه مرکزی 0
جواد کیانی آمفی تاتر دانشکده علوم انسانی 1682 33901682 دانشکده علوم انسانی 0
هدی فتاحیان کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی آموزشی 1908 33901908 0
الهام اکبرزاده مسئول امور دانش آموختگان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان 1711 33901711 ساختمان آینده پژوهی 0
احسان قاسم زاده کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی 1690 33901690 دانشکده علوم اجتماعی 0
سیده فاطمه میرسجادی کارشناس گروه آموزش‌های آزاد و مجازی 1765 33901765 33780065 info.fvlc@pst.ikiu.ac.ir ساختمان آینده پژوهی 0
دکتر مهدی باحقیقت مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه 1485 33901485 manager@it.ikiu.ac.ir کتابخانه مرکزی 0
ابوالفضل باقری کارشناس هم اندیشی استادان دفتر نهاد 1793 33901793 0
خشکشویی مجتمع خوابگاه ها خشکشویی مجتمع خوابگاه ها 2218 9919865279 مجتمع خوابگاه ها 0
انتظامات خواهران سر درب خوابگاه ها انتظامات خواهران سر درب خوابگاه های دانشگاه 2214 33902214 مجتمع خوابگاه ها- اداره حراست 0
حسین یزدی آمبولانس (فوریت های پزشکی) 1115 9196937977 3360606 115 , درمانگاه , اوژانس , پزشک , 0
فاطمه خانلری کارشناس مدیریت شناسایی و جذب دانشجویان غیر ایرانی 1549 33901549 0
فاطمه جعفری هیات علمی گروه آموزش زبان فارسی 2225 3390225 مرکز زبان فارسی 0
رئیس آزمایشگاه مرکزی 1469 33901469 ساختمان احمدی روشن 0
دکتر سیده زهرا مرتضوی مدیر فناوری، نوآوری و ارتباط با صنعت و جامعه 1471 33901471 0
علی ملازینل کارشناس آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی 2233 33902233 مرکز زبان 0
دکتر حسین محمدی معاون فرهنگی و اجتماعی 1870 33901870 33901871 h.mohammadi@isr.ikiu.ac.ir ساختمان پویش 0
دکتر محمود حسنلو راد هیأت علمی گروه عمران 1199 33901199 hassanlou@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
مرجان شفیعی راد کارشناس گروه فلسفه وحکمت اسلامی 1320 33901320 m.shafiei@org.ikiu.ac.ir 0
معصومه سعیدی کمال مسئول صندوق قرض الحسنه دانشجویی 1763 33901763 مجتمع خوابگاهها 1
رامین روشن پور مسئول اداره عمومی دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و علوم اجتماعی 1685 33901685 مسئول اداره عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 0
علی افشار کارشناس دفتر فنی 1401 33901401 ضلع غربی ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر سید محسن حسینی مدیر گروه مهندسی ژنتیک و به نژاد گیاهی 1231 33901231 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
محمد بشکوه کارشناس اداره کارگزینی و حضور و غیاب 1535 33901535 0
دکتر طیب کاکاوند گروه فیزیک 1345 33901345 دانشکده علوم پایه 0
دفتر هیأت محبین نهاد (برادران) دفتر هیأت محبین نهاد (برادران) 1791 33901791 ساختمان آینده پژوهی 0
دکتر مسعود سلطانی گروه علوم و مهندسی آب 1497 33901497 0
دکتر اکرم کهن سال هیأت علمی گروه آمار 1376 33901376 kohansal@sci.ikiu.ac.ir 0
سایت رایانه دانشکده علوم اجتماعی 1886 33901886 0
رضا شکوری صمد مدیر گروه فیزیک 1311 33901311 shakoori@sci.ikiu.ac.ir 0
محمد جواد قدسی مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی 1867 33901867 ساختمان پویش 0
بهنام کریمی کارشناس کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویان 1864 33901864 ساختمان پویش 0
رسول گلدوزها کارشناس حقوق و دستمزد هیأت علمی 1519 33901519 r.goldouzha@org.ikiu.ac.ir سازمان مرکزی 0
علی معین الدین کارشناس اداره اموال 1698 33901698 ساختمان سازمان مرکزی 0
دکتر روح اله طاهرخانی هیأت علمی گروه عمران 1153 33901153 taherkhani@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
نماینده بیمه آرمان 1778 33901778 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
فائزه برمایون 1464 33901464 0
دفتر گروه بیوتکنولوژی کشاورزی 1235 33901235 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
پارک علم و فناوری استان قزوین پارک علم و فناوری استان قزوین 33697200 33697201 info@qstp.ir 0
قاسم نقی لو سلف سرویس باران (برادران) 1738 33901738 سلف بهار طبقه اول 0
امور دانشجویی حوزه علوم اسلامی شهید بهشتی امور دانشجویی حوزه علوم اسلامی شهید بهشتی 1684 33901684 دانشکده علوم انسانی 0
فاطمه اسمعیل خانی کارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی( حقوق- روان شناسی- تربیت بدنی) 1658 33901658 دانشکده علوم انسانی 0
دکتر مصطفی مافی هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 1144 33901144 m.mafi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 444 0
دکتر حامد مازندرانی زاده گروه علوم و مهندسی آب 1270 33901270 mazandarani@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر رمضانعلی ایزدیفر مدیر علمی گروه عمران 1150 33901150 izadifard@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 450 0
دکتر علیرضا کاکاوند رئیس مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره 1772 ساختمان آینده پژوهی 1
زینب زراعت‌جو کارشناس مرکز مشاوره 1777 33901777 ساختمان آینده پژوهی 0
سید کمال حسینی عبید مسئول کتابخانه دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 1286 33901286 k.hoseini@org.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
دکتر شیرزاد پیک حرفه گروه فلسفه 1627 33901627 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 0
دکتر عارف شاه منصوریان هیأت علمی گروه برق- کنترل 1284 33901284 shahmansoorian@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
حمید رضا سعادت فر مدیر فضای سبز 1410 33901410 ضلع غربی ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر شیرویه پیروی معاونت آموزشی دانشکده علوم پایه 1261 33901261 33780040 دانشکده علوم پایه 0
ابراهیم فدایی مسئول دفتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1230 33901230 33780074 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
دکتر رضا رحیم نیا هیأت علمی گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی 1831 33901831 rahimnia@arc.ikiu.ac.ir 0
آبدارخانه ساختمان عمرانی 1407 33901407 ضلع غربی ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
مریم مرتضایی کارشناس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه 1528 33901528 سازمان مرکزی 0
آمفی تئاتر مرکزی آمفی تئاتر مرکزی 1421 33901421 آمفی تئاتر مرکزی 0
آرش فاضلی کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی 1324 33901324 fazeli@org.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
دکتر رحمان احمدی هیأت علمی گروه مهندسی معدن 1189 33901189 ra.ahmadi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی طبقه اول 0
دکتر مرتضی طاهری هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1645 33901645 taheri_morteza@ikiu.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی 0
دکتر پرویز اسدی هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 1142 33901142 دانشکده فنی و مهندسی اتاق 442 0
دکتر مجید قدیری هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 1144 33901144 qadiri@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
محمد تقی صالحی مسئول حفاظت فیزیکی پروژه های عمرانی 1409 33901409 ضلع غربی ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
افسر نوروزی مسئول آموزش دانشکده معماری و شهرسازی 1803 33901803 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
سجاد هوشمندی کارشناس وظیفه ارتباط با صنعت و جامعه 1498 33901498 0
دکتر محمد بی جن خان مدیر گروه علوم و مهندسی آب 1279 33901279 bijankhan@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
حجت الاسلام عبدالحق براری معاون استانی دفاتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه های استان 1794 33901794 33901791 ساختمان آینده پژوهی 0
محمد اکبرزاده ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 1795 33901795 33901795 0
سیدمسعود قافله باشی مسئول اجرایی دفتر نمایندگی نهاد رهبری 1798 33901798 33901791 ساختمان آینده پژوهی 0
دکتر حسین مدی هیأت علمی گروه معماری 1832 33901832 medi@arc.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر حسن پور رضی مدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1667 33901667 دانشکده علوم اجتماعی 0
دکتر فاطمه دهقان نیری گروه بیوتکنولوژی کشاورزی 1232 33901232 nayeri@eng.ikiu.ac.ir دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
محمود رحمانی عامل مالی حوزه شاهد و ایثارگر 1430 33901430 0
سایت رایانه دانشکده علوم انسانی 1892 33901892 0
سهیلا همتی کارشناس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان نهاد 1728 33901728 33901729 0
دکتر فواد کیلانه ئی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1721 33901721 33901720 kilanehei@eng.ikiu.ac.ir ساختمان آینده پژوهی 1
مهین میرزایی کارشناس آموزش گروه شیمی و زمین شناسی 1322 33901322 دانشکده علوم پایه 0
محمد رضا رضایی قزوینیها کارشناس گروه شیمی 1367 33901367 0
دکتر محمد رضا پیرچراغ هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث 1350 33901350 0
دکتر حامد جوکار هیأت علمی گروه معارف اسلامی 1333 33901333 jokar@isr.ikiu.ac.ir 0
امید بامشاد کارشناس آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی 1429 33901429 bamshad@org.ikiu.ac.ir 0
مهدی قربانی متصدی کارپردازی 1539 33901539 0
کارشناس دفتر تحقیق جذب اعضای هیات علمی استان قزوین 1512 33901512 سازمان مرکزی 0
زهرا رضایی میاب کارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجویی 1759 33901759 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
محمد جباری مدیر هسته گزینش کارکنان 1565 33901565 33780047 سازمان مرکزی 0
دکتر سید امیر حسام موسوی گروه حقوق 1651 33901651 دانشکده علوم اجتماعی 0
فرشته غلامی کارشناس امور دانش آموختگان 1712 33901712 ساختمان آینده پژوهی 0
حسین فروهر نامه رسان 1520 33901520 33780084 0
قاسم نقی لو سلف سرویس بهار (خواهران) 1737 33901737 سلف بهار 0
دکتر نوید عطار شرقی هیأت علمی گروه آموزش زبان فارسی 2226 33902226 33661815 navid_atar.sharghi@plc.ikiu.ac.ir مجتمع خوابگاه ها مرکز زبان 0
دکتر مسلم شیروانی ناغانی هیأت علمی گروه آینده پژوهی 1650 33901650 shirvani@soc.ikiu.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی 0
سعید احمدی معاونت دفتر نهاد رهبری در دانشگاه 1792 33901792 33901791 ساختمان آینده پژوهی طبقه سوم 0
انتظامات ساختمان آینده پژوهی انتظامات ساختمان آینده پژوهی 1717 33901717 انتظامات ساختمان آینده پژوهی 0
دکتر بنیامین محبی هیأت علمی گروه عمران 1118 33901118 mohebi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
دکتر محسن الوندی مدیر گروه مدیریت صنعتی 1666 33901666 دانشکده علوم اجتماعی 0
دفتر پژوهشکده آینده پژوهی میثم برزگر گنجی 1730 33901730 0
حمید حیدری کارشناس پژوهشی پژوهشکده آینده پژوهی 1731 33901731 0
مریم خمسه کارشناس آموزش و دبیرخانه اداره شاهد وایثارگر 1472 33901472 khamseh@org.ikiu.ac.ir ساختمان احمدی روشن 0
سمیه اکبری کلیشمی کارشناس پژوهشی دانشکده علوم انسانی 1601 33901601 s.akbari@org.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی 0
دکتر محمد باقر شعبانی گروه مترجمی زبان انگلیسی 1672 33901672 دانشکده علوم انسانی 0
دکترعلیرضا نظری هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی 1630 33901630 a.nazari@hum.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی اتاق 830 0
دکتر ناصر محسنی نیا گروه زبان و ادبیات فارسی 1636 33901636 mohseninia@hum.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی اتاق 836 0
دکتر فریبرز کریمی هیأت علمی گروه معماری 1823 33901823 f.karimi@arc.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
محمدرضا اطلس باف عامل مالی معاونت فرهنگی 1808 33901808 0
حمید اکبری عامل مالی مرکز آموزش زبان فارسی 2234 2833902234 0
آبدارخانه طبقه همکف آینده پژوهی 1713 33901713 آبدارخانه طبقه همکف پژوهشکده (آموزش کل) 0
دکتر جواد احیائی هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 1103 33901103 jehyaei@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 456 0
دکتر امیر فرهاد احیائی هیأت علمی گروه برق- کنترل 1297 33901297 f.ehyaei@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر محمد علی تقی خانی هیأت علمی گروه برق- قدرت 1284 33901284 taghikhani@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر فرزاد ابراهیمی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی 1878 33901878 33901879 febrahimy@eng.ikiu.ac.ir ساختمان رویش 0
دکتر امیر صمدی گروه علوم و مهندسی آب 1276 33901276 samadi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
روح اله بیات گروه حسابداری 1654 33901654 r.bayat@soc.ikiu.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی 0
دکتر مهدی زیبائی گروه علوم سیاسی 1644 33901644 دانشکده علوم انسانی اتاق 844 0
دکتر سید علی حسینی هیأت علمی گروه مهندسی برق 1285 33901285 sahosseini@eng.ikiu.ac.ir 0
دکتر حسین میهمی رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی 1769 33901769 0
دکتر سیده زهرا مرتضوی گروه فیزیک 1371 33901371 دانشکده علوم پایه 0
دکترزینب داودی گروه زمین شناسی 1363 33901363 z.davoodi@sci.ikiu.ac.ir 0
دکترسیدعلی قاسم زاده گروه زبان و ادبیات فارسی 1678 33901678 s.ali.ghasemzadeh@ikiu.ac.ir 0
شاهرود اعظمی مدیر گروه ریاضی محض 1321 33901321 azami@sci.ikiu.ac.ir 0
میثم رمضانی کارگاه ماشین ابزار 1486 33901486 0
سمیه لطیفی کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی 1558 33901558 latifi@org.ikiu.ac.ir ساختمان پویش 0
فتانه عابدی گرمجانی کارشناس آزمایشگاه زمین شناسی 1364 33901364 دانشکده علوم پایه / مجتمع آزمایشگاه های پژوهشی علوم پایه / پلاک 713 0
الهام قیصری کارشناس چاپ و نشر اداره انتشارات - کتابدار بخش فهرست نویسی 1434 33901434 press@pst.ikiu.ac.ir کتابخانه مرکزی 0
دکتر محمد مولوی معاونت امور بین الملل 1540 33786579 33786579 intl.office@pst.ikiu.ac.ir سازمان مرکزی 1
دکتر موسی رسولی هیأت علمی گروه علوم باغبانی و فضای سبز 1250 33901250 m.rasouli@eng.ikiu.ac.ir 0
سمیرا سادات مرتضوی کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی 1846 33901846 0
دکترمحسن نصرآبادی مدیر گروه زمین شناسی 1360 33901360 nasrabadi@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
هنگامه شهسواری کارشناس خدمات آموزشی (ثبت نام و پذیرش) دانشکده انسانی 1714 33901714 0
فاطمه مرادی خدمات بهیاری 2223 33902223 33660606 مجتمع خوابگاه ها درمانگاه دانشگاه 0
دکتر علی بهتوئی هیأت علمی گروه ریاضی محض 1390 33901390 a.behtoei@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
دکتر علی فضلی هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 1116 33901116 a.fazli@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 457 0
فاطمه فراهانی کارشناس مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی 1594 33901594 farahani@org.ikiu.ac.ir سازمان مرکزی 0
دکتر سعیده سنماری مدیر گروه مهندسی معدن 1121 33901121 s.senemari@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
صغری شریفی کارشناس گروه ریاضی 1312 33901312 s.sharifi@org.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
فهیمه زهرایی سرپرست اداره تنظیم حسابها 1518 33901518 0
اعظم نجارزاده کارشناس آزمایشگاه های کانه آرائی 1439 33901439 دانشکده فنی مهندسی 0
مجید محسنی کارشناس مسئول آزمایشگاه گروه مهندسی معدن ( کارتو گرافی) 1185 33901185 mohseni@org.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
راضیه حاج میری محمدعلی کارشناس بهداشت محیط 2224 33902224 33660606 مجتمع خوابگاهها درمانگاه دانشگاه 0
حسین مظاهری کارشناس مسئول گروه آموزش‌های آزاد و مجازی 1764 33901764 33780065 mazaheri@org.ikiu.ac.ir 0
اکرم طارمی کارشناس پژوهشی دانشکده علوم پایه 1314 33901314 دانشکده علوم پایه 0
محسن یزدی کارشناس پژوهش دانشکده فنی و مهندسی 1188 33901188 0
دکتر رجب اسفندیاری گروه مترجمی زبان انگلیسی 1626 33901626 0
مینا کاظمی کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1675 33901675 m.kazemi@org.ikiu.ac.ir 0
مهسا رضازاده کارشناس خدمات رایانشی 1414 33901414 0
محسن نصیری اوانکی مسئول دفتر مدیر منابع انسانی و امور پشتیبانی 1531 33901531 33901534 سازمان مرکزی 0
دکتر مهدی رحمانی هیأت علمی گروه برق- کنترل 1285 33901285 mrahmani@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
سید مهدی ابطحی هیأت علمی گروه آموزش زبان فارسی 2238 33902238 abtahi@plc.ikiu.ac.ir 0
دکتر نوید غفارزاده هیأت علمی گروه برق- قدرت 1294 33901294 ghaffarzadeh@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
اسمعیل عبدالهاشمی سرپرست گروه برنامه و بودجه 1508 33901508 0
نسیبه کاوسی کارشناس آزمایشگاه ژنتیک و ژنومیکس 1130 33901130 دانشکده فنی مهندسی 0
دکتر محمد مولوی هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث 1356 33901356 0
صغری لامعی رامندی کتابدار بخش امانت 1455 33901455 lamei@org.ikiu.ac.ir کتابخانه مرکزی 0
دکتر مهدی نصرالهی هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی 1642 33901642 m.nasrollahi@soc.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی 0
فاطمه مصطفایی کارشناس امور آموزشی تحصیلات تکمیلی 1723 33901723 0
انتظامات دانشکده فنی و مهندسی 1128 33901128 0
کارشناس اداره پذیرش و ثبت نام 1719 33901719 ساختمان آینده پژوهی 0
دکتر مرجان جعفری گروه فیزیک 1305 33901305 دانشکده علوم پایه 0
فهیمه جباریها کارشناس اداره رفاه و خدمات دانشجویی 1757 33901757 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
دکتر سید محمد مهد ی ابطحی گروه فیزیک 1345 33901345 sm.abtahi@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم پایه 0
دکتر مصطفی جعفرزادگان مدیر گروه مهندسی مواد و متالوژی 1169 33901169 jafarzadegan@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
شعبان فیض الهی مسئول خوابگاه فلسطین 33665068 معصومیه سابق 0
ولی اله مافی تکنسین آزمایشگاه‌های پژوهشی شیمی 1310 33901310 مجتمع آزمایشگاه های پژوهشی دانشکده علوم پایه / پلاک 717 0
علی اسمعیل زادگان کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی 1847 33901847 0
دکتر حمیدرضا نظیف مدیر گروه مهندسی مکانیک 1196 33901196 nazif@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
دکتر بیژن نظری رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1230 33901230 33780074 http://www.ikiu.ac.ir/members/?id=309&lang=0 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
نماینده پیمانکار آشپزخانه سلف بهار نماینده پیمانکار آشپزخانه سلف بهار 1736 33901736 سلف جدید 0
دکتر مهدی مهدی خانی هیأت علمی گروه مهندسی عمران 1153 33901153 mahdikhani@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
ملیحه معصوم خانی کارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی مقطع ارشد و دکترا 1686 33901686 دانشکده علوم اجتماعی 0
دکتر اندیشه علی مرادی هیأت علمی گروه مهندسی مواد 1168 33901168 alimoradi@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
اتاق انتظانات دانشکده علوم پایه اتاق انتظانات دانشکده علوم پایه 1213 33901213 دانشکده علوم پایه اتاق روبروی کارگاه شیشه گری 0
دانشجویان دکتری گروه شیمی دانشجویان دکتری گروه شیمی 1215 33901215 دانشکده علوم پایه 0
رضا حیدری جاپلقی کارشناس آزمایشگاه بیولوژی مولکولی گیاهی 1375 33901375 دانشکده فنی و مهندسی 0
آبدارخانه ساختمان جدید دانشکده فنی مهندسی 1280 33901280 دانشکده فنی مهندسی 0
دفتر گروه کامپیوتر دفتر گروه کامپیوتر 1287 33901287 دانشکده فنی مهندسی 0
عبدالرحمن عبادی کارشناس فرهنگی 1869 33901869 0
امیر زرکشان کارشناس مسئول روابط خارجی و امور تفاهم نامه های بین المللی 1547 33901547 33780043 سازمان مرکزی 0
دکتر رقیه امینیان دهکردی گروه مهندسی ژنتیک و به نژاد گیاهی 1228 33901228 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
بهروز اینانلو کارشناس مسئول کارگزینی کارکنان و امور اداری 1537 33901537 سازمان مرکزی 0
محمد فلاح شیروانی کارشناس گروه عمران (کارشناس آزمایشگاه بتن) 1494 33901494 shirvani@org.ikiu.ac.ir 0
محسن باقری ناصرلویی متصدی تعمیر و نگهداری 2215 33902215 دفتر فنی 0
حسن درودگران سرپرست پیمانکار تاسیسات 2212 33902212 دفتر فنی 0
مهدی پورکاظمی کارشناس وظیفه پژوهشکده آینده پژوهی 1771 33901771 0
مریم نظری کارشناس آزمایشگاه عملیات حرارتی 1167 33901167 m.nazari@org.ikiu.ac.ir 0
ابراهیم ابراهیمی آتانی کارشناس دفتر ریاست و روابط عمومی 1596 33901596 سازمان مرکزی 0
مژگان صلائی کارشناس تشکل های اسلامی دانشجویان و کرسی های آزاداندیشی 1863 33901863 ساختمان پویش 0
دکتر محمد بختیاری هیأت علمی گروه تاریخ 1891 33901891 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 0
اعظم زینلی کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1233 33901233 zeynali@org.ikiu.ac.ir دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
پیام وزیران کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1461 33901461 ساختمان احمدی روشن 0
محمد یعقوبی کارشناس اداره دانش آموختگان و مشمولین دانشکده فنی و مهندسی 1744 33901744 ساختمان آینده پژوهی طبقه همکف 0
آبدارخانه طبقه دوم آینده پژوهی 1745 33901745 ساختمان آینده پژوهی طبقه دوم 0
شرکت رویین بنا شرکت پیمانکار سازنده دانشکده جدید اجتماعی 33797068 33797067 پیمانکار ساختمان دانشکده علوم اجتماعی 0
احمد ورسه ای ارتباط با صنعت و جامعه 1464 33901464 indust@pst.ikiu.ac.ir 0
دکتر سید عباس هاشمی مدیر گروه آموزش زبان فارسی 0
نسیبه کاوسی کارشناس سال ژنتیک و ژنومیکس 1129 33901129 0
دانشور خدابنده لو کارشناس روابط عمومی 1551 33901551 0
نادر معین الدین سرپرست اداره دبیرخانه مرکزی و سامانه اداری 1525 33901525 سازمان مرکزی 0
سهیلا اینانلو کارشناس ثبت الکترونیک دبیرخانه مرکزی - شبکه دولت - ERP 1506 33901506 سازمان مرکزی 0
مرتضی احمدی سلوش کارشناس تحصیلات تکمیلی 1725 33901725 0
لیلا غریب آزمایشگاه مایکرویو و آنتن 1154 33901154 gharib@org.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی 0
آزمایشگاه کشاورزی آزمایشگاه کشاورزی 1178 33901178 دانشکده فنی بایگانی سابق 0
میثم رمضانی نماینده دانشگاه در خرید تجهیزات از نمایشگاه ساخت ایران 1486 33901486 0
علیرضا درویش ولدی مسئول دبیرخانه دانشکده علوم اجتماعی 1604 33780035 33901606 دانشکده علوم اجتماعی 0
اکبر علیجانی رئیس اداره تعمیر و نگهداری و تاسیسات 1402 2102 ضلع غربی ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دفتر مجتمع آزمایشگاه های پژوهشی علوم پایه 1310 33901310 ضلع غربی دانشکده علوم پایه / مجتمع آزمایشگاه های پژوهشی علوم پایه 0
ایوب پروینی سرپرست بسیج کارمندی دانشگاه 1532 33901532 0
فریده حیدری کارشناس آزمایشگاه گروه برق - کنترل 1734 33901734 ساختمان آینده پژوهی 0
زهرا ایزدفر کارشناس فنی واحد پشتیبانی رایانه 1618 33901618 دانشکده علوم ادبیات و علوم انسانی 0
علی باجلان کارشناس گروه عمران 1450 33901450 کارگاه سنگین 0
محمد عباسی کارشناس امور ورزشی 2261 33902261 0
دکتر بیژن نظری گروه علوم و مهندسی آب 1277 33901277 b.nazari@eng.ikiu.ac.ir 0
دکتر آرزو حاجی رجبی هیأت علمی گروه آمار 1393 33901393 دانشکده علوم پایه 0
محمد اکبرزاده مسئول هماهنگی استانی 1795 33901795 نهاد نمایندگی معظم معظم رهبری در دانشگاه 0
انبار دانشجویی انبار دانشجویی 2203 33902203 مجتمع خوابگاهها 0
دکتر مهدی فاطمی هیأت علمی گروه معماری 1819 33901819 fatemi@arc.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر جواد شکاری نیری مدیر گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی 1807 33901807 conservation@arc.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
سید مصطفی علوی هیأت علمی گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی 0
1490 33901490 0
مژگان زرنگار کارشناس آزمایشگاه شیمی دستگاهی - تحقیقاتی 1359 33901359 مجتمع آزمایشگاه های پژوهشی علوم پایه / پلاک 723 0
انتظامات سردرجنوبی دانشگاه سردرب شماره دو (خودرو) واحد برادران 1435 33901435 سردرب شماره دو (خودرو) واحد برادران 0
فاطمه اسماعیل خانی کارشناس گروه‌های آموزشی دانشکده علوم اجتماعی و (علوم تربیتی مقطع کارشناسی) 1657 33901657 دانشکده علوم اجتماعی 0
غلامعلی شمسینی غیاثوند کارشناس مسئول گزینش 1578 33901578 ساختمان مرکزی 0
دکتر فرهاد حبیب زاده طبری گروه مهندسی ژنتیک و به نژاد گیاهی 1231 33901231 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
دکتر محمد انیسه هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی 1889 33901889 manisseh@soc.ikiu.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی 0
دکتر علی همتی عفیف هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1889 33901889 دانشکده علوم اجتماعی 0
دکتر مرتضی انوشه هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی 1889 33901889 anoosheh@sci.ikiu.ac.ir دانشکده علوم اجتماعی 0
یوسف میرزایی جولادی مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی 1600 33901600 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 0
دفتر نشریه دانشکده معماری و شهرسازی 1813 33901813 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
تقی آذربایجانی مسئول سایت رایانه دانشکده معماری و شهرسازی 1816 33901816 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
حامد محمدی بیرق کارشناس امور پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی 1814 33901814 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
انتظامات سازمان مرکزی انتظامات سازمان مرکزی 1515 33901515 سازمان مرکزی 0
دکتر مرجان مرتضوی هیأت علمی گروه معماری 1826 33901826 m.mortazavi@arc.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر مجید زارعی هیأت علمی گروه شهرسازی 1828 33901828 m.zarei@arc.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دفتر گروه مترجمی زبان انگلیسی 1623 33901623 0
شیرین برزگر کارشناس روابط عمومی 1584 33901584 سازمان مرکزی 0
اساتید مدعو دانشکده معماری و شهرسازی 1834 33901834 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر حسین مدی معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی 1811 33901811 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر ملیحه باباخانی مدیر گروه شهرسازی 1806 33901806 ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
اساتید مدعو مرکز زبان فارسی 2238 33902238 مجتمع خوابگاهها مرکز زبان فارسی 0
دکتر محمد مهدی سنماری هیأت علمی گروه معماری 1836 33901836 m.senemari@arc.ikiu.ac.ir ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
دکتر شهریار صادقی گروه زمین شناسی 1317 33901317 دانشکده علوم پایه 0
سید حمید قافله باشی کارشناس دفتر فنی 1408 33901408 ضلع غربی ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
ابراهیم رزازیان کارشناس دفتر فنی 1403 33901403 ضلع غربی ساختمان جدیددانشکده معماری وشهرسازی 0
آبدارخانه ساختمان رویش 1850 33901850 ساختمان رویش 0
سید اکبر جلیلی هیأت علمی گروه آموزش زبان فارسی 2210 33902210 مرکز زبان 0
مهدی خدادادیان هیأت علمی گروه آموزش زبان فارسی 2210 33902210 khodadadian@plc.ikiu.ac.ir مرکز زبان 0
زهرا رضایی کارشناس تحصیلات تکمیلی 1747 33901747 ساختمان آینده پژوهی 0
دکتر سجاد اسماعیلی هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عرب sjd.esmaili@gmail.com دانشکده علوم انسانی 0
دکتر محمد مسعود محبی هیأت علمی گروه مهندسی مواد 1190 33901190 m.m.mohebi@ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
دکتر علی مومنی موحد هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک 1158 33901158 momenimovahed@eng.ikiu.ac.ir دانشکده فنی مهندسی اتاق 458 0
مریم کیانی کارشناس آموزش مرکزآموزش زبان فارسی 2233 33902233 مرکز آموزش زبان فارسی 0
آزمایشگاه کنترل صنعتی گروه برق آزمایشگاه کنترل صنعتی گروه برق 1259 33901259 دانشکده فنی مهندسی حیاط غربی 0
دکتر امیر رضا وکیلی فرد هیأت علمی گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1893 33901893 Vakilifard@hum.ikiu.ac.ir 0
IKIU Shop فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه 1444 33901444 33791233 جنب پارکینگ شرقی درب جنوبی(کوثر) دانشگاه 0
آبدارخانه دانشکده کشاورزی 1241 33901241 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
دکتر لیلا گل پور مدیر گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1893 33901893 Golpour@hum.ikiu.ac.ir 0
دکتر محمد باقر میرزائی حصاریان هیأت علمی گروه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1893 33901893 mb.mirzaei@plc.ikiu.ac.ir 0
نیما درویش عجمی کارشناس رسانه های دیجیتال - روابط عمومی 1592 33901592 0
زهرا اسمعیلی رئیس گروه استعدادهای درخشان 1708 33901708 ساختمان آینده پژوهی 0
دکتر باقرعلی عادلفر هیأت علمی گروه تاریخ 1620 33901620 b.adelfar@ikiu.ac.ir دانشکده ادبیات و علوم انسانی 0
فاطمه احمدوند هیأت علمی گروه تاریخ و تمدن و فرهنگ ملل اسلامی 1331 33901331 ahmadvand@ISR.ikiu.ac.ir دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 0
مرضیه رحمانی کارشناس امور اعضای هیأت علمی و کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1896 33901896 rahmanim@org.ikiu.ac.ir دانشکده علوم انسانی 0
مهدی اسمعیلی کارشناس مترجم 1541 33901541 سازمان مرکزی 0
سید ابوالفضل ابوطالبی متصدی امور دفتر معاونت امور بین الملل 1540 33786579 33786579 0
افشین لشگری مسئول کتابخانه مرکز آموزش زبان فارسی 2237 33902237 a.Lashgari@org.ikiu.ac.ir ساختمان مرکز زبان 0
دکتر مریم درگاهی معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه 1355 33901355 دانشکده علوم پایه 0
دکتر قدریه تاجبخش هیأت علمی گروه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی 1337 33901337 دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 0
مسئول دفتر مدیریت حراست 1553 339015553 سازمان مرکزی- حراست دانشگاه 0
فاطمه ابطحی مرکز توسعه هوش مصنوعی در علوم کاربردی زمین 1161 33901161 0
مهدی عابدینی رئیس اداره تدارکات و انبارها 1527 33786572 سازمان مرکزی 0
محمد سعیدی کارشناس گروه برنامه ریزی حمل و نقل 1186 33901186 0
سمیه آتشگران کارشناس اداره چاپ و نشر کتابخانه مرکزی 1480 33901480 press@pst.ikiu.ac.ir کتابخانه مرکزی 0
دکتر مرتضی ثقفی یزدی معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی 1160 33901160 0
فاطمه آمدی کارشناس پژوهشی و نشریات 1319 33901319 0
سهیلا برزگر کارشناس اداره دانش آموختگان و مشمولین دانشکده علوم پایه 1770 33901770 0
علی باقری کارشناس آموزش کارکنان 1522 33901522 سازمان مرکزی 0
انبار سلف بهار انبار سلف بهار 1774 33901774 سلف بهار 0
اداره کنسولی اداره کنسولی 1784 33901784 33901785 ساختمان آینده پژوهی 0
دکتر بهور اصغری معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1236 33901236 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
دکتر صدیقه فابریکی اورنگ هیأت علمی گروه ژنتیک و به نژاد گیاهی 1227 33901227 ourang@eng.ikiu.ac.ir دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 0
دکتر محمد جمال الدین خوش خاضع هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث 1346 33901346 khoshkhaze@isc.ikiu.ac.ir دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 0
شیوا السادات سید موسوی کارشناس امور دانش آموختگان 1716 33901716 آینده پژوهی 0
عزیزه بدیعی گهر کارشناس مسئول کتابخانه علوم انسانی 1659 دانشکده علوم انسانی 0
رضا فرجامی نژاد کارشناس آزمایشگاه کشت بافت گیاهی 1163 33901163 دانشکده فنی و مهندسی 0
یزدان مافی مسئول خوابگاه سردار شهید سلیمانی 33660727 خوابگاه زینبیه سابق 0
لیدا سلطانپور مسئول خوابگاه کوثر 2243 33902243 مجتمع خوابگاهها 0
رقیه رضایی ایرمحله مسئول خوابگاه شهید بابایی 2246 33902246 مجتمع خوابگاهها 0
فرزاد مرادی مسئول خوابگاه علامه رفیعی 2242 33902242 مجتمع خوابگاهها 0
دکتر علی اصغر شهبازی هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی 1630 33901630 0
دفتر گروه ریاضی کاربردی 1221 33901221 دانشکده علوم پایه 0
نستوه طاهری جوان مدیر گروه آموزشی کامپیوتر 1192 33901192 0
فاطمه حضرتیها کارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی( جامعه شناسی- مدیریت صنعتی) 1899 33901899 دانشکده علوم انسانی 0
دکتر محمد رضا خانلری آزمایشگاه فیزیک 1301 33901301 دانشکده علوم پایه 0
دکتر مهدی نوریان گروه فقه و حقوق اسلامی 1347 33901347 دانشکده علوم پایه 0
دکتر سید امراله حسینی مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی 1336 33901336 0
هادی آرمون کارشناس آزمایشگاه شکل دادن به فلزان 1448 0
هادی آرمون کارشناس آزمایشگاه خوردگی 1178 33901178 0
هادی آرمون کارشناس آزمایشگاه بایو مواد 1178 0
مریم نظری کارشناس آزمایشگاه ریخته گری و انجماد فلزات 1167 33901167 m.nazari@org.ikiu.ac.ir 0
دکتر عبدالرحمان رازانی گروه ریاضی 1391 33901391 دانشکده علوم پایه 0
دکتر شقایق مدبری هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی 1888 33901888 modaberi@soc.ikiu.ac.ir طبقه همکف دانشکده علوم اجتماعی - اتاق 757 0
مونا زندی کارشناس آموزش دانشکده علوم اجتماعی رشته های (حسابداری- حقوق- علوم سیاسی) 1887 33901887 دانشکده علوم اجتماعی 0
رضا شکوری صمد گروه فیزیک 1396 33901396 0
دکتر پرویز آزادی هیات علمی گروه علوم قرآن حدیث 1366 33901366 0
محمد حسن سلیمانی الموتی کارشناس مسئول آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1162 33901162 soleimani@ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
محمد حسن سلیمانی الموتی کارشناس مسئول آزمایشگاه پردازش سیگنال دیجیتال 1162 33901162 soleimani@ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
محمد حسن سلیمانی الموتی کارشناس مسئول آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1162 33901162 soleimani@ikiu.ac.ir دانشکده فنی و مهندسی 0
بهرام مقدم خاوری رودسری کارشناس امور دانشجویی 1741 33901741 0
فهیمه زهرایی عامل مالی معاونت پژوهشی و فناوری-مرکز رشد و آینده پژوهی 1479 33901479 0
فاطمه ابطحی کارشناس گروه مهندسی معدن 1121 33901121 0
ستاره شفیعی کارشناس کمیته انضباطی 1761 33901761 0
میثم محمودی دفتر شرکت خدمات 1214 33901214 0
فریده اسدی کارشناس حقوقی قراردادها 1559 33901559 0
علیرضا درویش ولدی مسئول دفتر ریاست دانشکده علوم اجتماعی 1604 33780035 33901606 0
لیلا طهماسبخانی کارشناس نشریات دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1634 33901634 0
منیژه سعیدی کارشناس پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1254 33901254 0
سودابه نصیرلو کارشناس نشریات پژوهشکده آینده پژوهی 1733 33901733 0
محمد عبداللهی مسئول دفتر نهاد رهبری 1790 33901790 0
فریبا فرنیا کارشناس پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی 1135 33901135 0
مجتبی حبیبی مسئول امور عمومی و فنی دانشکده فنی و مهندسی 1139 33901139 0
ریحانه گروه ای دبیرخانه دانشکده فنی و مهندسی 1122 33901122 0
محمد حسن سلیمانی الموتی کارشناس مسئول گروه مهندسی برق 1162 33901162 soleimani@ikiu.ac.ir 0
اسماعیل خمسه ای مسئول دبیرخانه جلسات و بایگانی فرهنگی 1870 33901870 0
مهدی سمساریانها معاون مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات 1483 33901483 33901483 semsarian@org.ikiu.ac.ir -- info@it.ikiu.ac.ir 0
اداره شبکه و زیرساخت 1492 33901492 0
مرتضی هادی زاده کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه 1465 33901465 0
انتظامات مجاور سالن ورزشی مجتمع خوابگاهها 2263 33902263 0
سیدحامد حاجی سیدتقیا رئیس اداره حفاظت اسناد و فناوری مدیریت حراست 1561 سازمان مرکزی 0
مجتبی زلفی کارشناس وظیفه ارتباط با جامعه و صنعت 1445 33901445 0
حسن مراغی سلف سرویس مجتمع خوابگاه‌ها 2206 33902206 0
مریم سهرابی کارشناس اداره خوابگاه‌ها 2205 33902205 0
سیده فاطمه موسوی مسئول خوابگاه ابوترابی 2247 33902247 مجتمع خوابگاهها 0
محمد رضا رجبی دفتر مدیر امور مالی 1501 33901503 33780081 0
لیلا آزادی سالن تربیت بدنی خواهران 2219 33902219 0
دکتر نوشین کریمی اصل پزشک مرکز بهداشت 2208 33902208 33660606 مجتمع خوابگاهها درمانگاه دانشگاه 0
محسن نصیری اوانکی کارشناس امور رفاهی 1531 0
مجتبی گروسی کارشناس دبیرخانه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان 1567 33901567 QHE_Nezarat@pst.ikiu.ac.ir 0
وحید موحدفر کارشناس دبیرخانه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان 1568 33901568 QHE_Nezarat@pst.ikiu.ac.ir 0
دفتر گروه جامعه شناسی 1673 33901673 0
دکتر لیلا علوی هیأت علمی گروه جامعه شناسی 1673 33901673 l.alavi@soc.ikiu.ac.ir 0
میثم فضلوی کارشناس مسئول طرحهای عمرانی 1447 33901447 0
زهره صدیقی فر هیأت علمی گروه آموزش زبان فارسی 2225 33902225 0
دکتر نوید عطار شرقی معاون پژوهشی مرکز آموزش زبان فارسی 2228 33902228 0
دکتر علیرضا حسینی هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی 1661 33901661 0
دکتر رویا کیانی انبوهی مدیر گروه شیمی 1369 33901369 kiani@sci.ikiu.ac.ir 0
دکتر سمیه کشاورز مدیر گروه روانشناسی 1668 33901668 s.keshavarz@soc.ikiu.ac.ir 0
مجید کاتبی کارپرداز دفتر ریاست و روابط عمومی و معاونت توسعه 1579 33901579 0
دکتر رمضانعلی ایزدیفر هیأت علمی گروه عمران 1120 33901120 izadifard@eng.ikiu.ac.ir 0
کارشناس اداره بهداشت و درمان 2207 33902207 33660606 مجتمع خوابگاهها درمانگاه دانشگاه 0
آبدارخانه درمانگاه آبدارخانه درمانگاه 2209 33902209 مجتمع خوابگاهها درمانگاه دانشگاه 0
رئیس اداره بهداشت و درمان 2221 3390221 33660606 مجتمع خوابگاهها درمانگاه دانشگاه 0
بهنام صداقتی کارشناس آزمایشگاه آنالیز محصولات باغی 1251 33901251 0
محمود ملکی کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی 1184 33901184 0
میلاد یوسفی کارشناس آموزش دانشکده علوم انسانی گروه فلسفه و زبان و ادبیات فارسی 1681 33901681 0
دکتر محمد رضاپیر چراغ معاون آموزشی دانشکده علوم و تحقیقات 1303 33901303 0
مرتضی سلیمانی اقدم هیأت علمی گروه مهندسی علوم باغبانی 1238 33901238 soleimaniaghdam@ENG.ikiu.ac.ir 0
دکتر رضا سامه هیأت علمی گروه معماری 0
معصومه نادری پور کارشناس کارگزینی هیئت علمی 1562 33901562 0
دکتر رقیه امینیان دهکردی معاون آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1243 33901243 0
شکوه کرمانشاهانی هیأت علمی گروه مهندسی کامپیوتر 1290 33901290 kermanshahani@eng.ikiu.ac.ir 0
دکتر علیرضا بیات رئیس دفتر تحقیق و جذب هیئت علمی استان قزوین 1882 33901882 ساختمان پویش 0
مریم مافی کارشناس امور بانوان 1477 33901477 0
واحد فروش انتشارات دانشگاه http://press.ikiu.ac.ir 1474 33901474 press@pst.ikiu.ac.ir 1
آزمایشگاه انرژی های تجدید پذیر 1146 33901146 0
علی اینانلو کارشناس فنی واحد پشتیبانی رایانه 1172 33901172 دانشکده فنی و مهندسی 0
سمیه ولی محمدی کارشناس گروه های آموزشی و کارشناس آموزش رشته تربیت بدنی و روانشناسی 1898 33901898 0
زین الدین کرمی کارشناس اداره کارگزینی (حضور و غیاب ) 1530 33901530 0
سید احمد حسینی کارپرداز عمرانی 1489 33901489 0
مهدی سمیاری کارشناس اداره فرهنگی و اجتماعی 1874 33901874 0
انتظامات دانشکده علوم پایه 1220 33901220 0
دفتر بسیج اساتید استان دفتر بسیج اساتید استان 1453 33901453 0
جواد جوادی شریف جانشین مسئول سازمان بسیج اساتید استان 1499 33901499 0
دکتر حسن ذوالفقارزاده مسئول سازمان بسیج اساتید استان 1449 33901449 0