پنجشنبه 10 مهر 1393
»
IKIU Main Photo
هر که خدا را، آن گونه که سزاوار اوست ، بندگی کند ، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند. امام حسین (ع)

نشانی : قزوین ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تلفن : 33780021 (28) 98+          دورنگار : 33780084 (28) 98+
کد پستی : 34149 - 16818           رایانامه : office [at] ikiu.ac.ir