شنبه 10 مرداد 1394
»
IKIU Main Photo
استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان، عید سعید فطر مبارک

نشانی : قزوین ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تلفن : 33780021 (28) 98+          دورنگار : 33780084 (28) 98+
کد پستی : 34148 - 96818           رایانامه : office [at] ikiu.ac.ir