پنجشنبه 2 مرداد 1393
»
IKIU Main Photo
ماه رمضان، ماه خداست و آن ماهى است که خداوند در آن حسنات را مى افزاید و گناهان را پاک مى کند و آن ماه برکت است. پیامبر اکرم (ص)

نشانی : قزوین ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تلفن : 33780021 (28) 98+          دورنگار : 33780084 (28) 98+
کد پستی : 34149 - 16818           رایانامه : office [at] ikiu.ac.ir