سیدمحمدکاظم حسینی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

سیدمحمدکاظم حسینی (پایان همکاری)

فنی و مهندسی / مهندسی مواد

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، مهندسی مواد
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

تماس

شماره تماس: 8371190
رایانامه:
تعداد بازدید: 334