محمد سروی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

محمد سروی (پایان همکاری)

فنی و مهندسی / مهندسی برق - کنترل

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه علم و صنعت ایران، مهندسی برق _ قدرت
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه علم و صنعت ایران، مهندسی برق _ قدرت
  • کارشناسی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مهندسی الکترونیک

تماس

شماره تماس: 33901294
رایانامه:
تعداد بازدید: 820