محمدحسین فرجیهای قزوینی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/20

محمدحسین فرجیهای قزوینی (بازنشسته)

علوم و تحقیقات اسلامی / تاریخ تمدن و فرهنگ ملل اسلامی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه دهلی ، تاریخ (تاریخ معاصر ایران)
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، الهیات و معارف اسلامی- تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، الهیات و معارف اسلامی

تماس

شماره تماس: 33901339
رایانامه:
تعداد بازدید: 93