اسداله لطفی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/20

اسداله لطفی (بازنشسته)

علوم و تحقیقات اسلامی / فقه و حقوق اسلامی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی، فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، الهیات و معارف اسلامی
  • کارشناسی: الهیات و معارف اسلامی

تماس

شماره تماس: 33901336
رایانامه:
تعداد بازدید: 85