ایرج گل جانی امیرخیز

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

ایرج گل جانی امیرخیز (بازنشسته)

علوم و تحقیقات اسلامی / علوم قرآنی و حدیث

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تربیت مدرس، علوم قرآن وحدیث
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، الهیات و معارف اسلامی
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، الهیات و معارف اسلامی

تماس

شماره تماس: 33901335
رایانامه:
تعداد بازدید: 237