سید علی محمد موسوی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/20

سید علی محمد موسوی (بازنشسته)

علوم اجتماعی / روانشناسی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تربیت مدرس، روانشناسی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، روانشناسی
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، روانشناسی

تماس

شماره تماس: 33901647
رایانامه:
تعداد بازدید: 75