درج شده توسط: روابط عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

اطلاعیه”شرکت در نظر سنجی سامانه ارزیابی جامع امور دانشجویان (سجاد)”

23 Aug 2023

کد خبر : 61983

تعداد بازدید : 219

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به طراحی سامانه ارزیابی جامع امور دانشجویان (سجاد) توسط دفتر نظارت و ارزیابی این سازمان به منظور ارزیابی سامانه فوق، ضروری است تا کلیه خدمات گیرندگان از این سامانه، از جمله کاربران محترم دانشگاهی،دانشجویان و دانش آموختگان از طریق پیوند زیر در این نظر سنجی مشارکت نمایند: […]

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به طراحی سامانه ارزیابی جامع امور دانشجویان (سجاد) توسط دفتر نظارت و ارزیابی این سازمان به منظور ارزیابی سامانه فوق، ضروری است تا کلیه خدمات گیرندگان از این سامانه، از جمله کاربران محترم دانشگاهی،دانشجویان و دانش آموختگان از طریق پیوند زیر در این نظر سنجی مشارکت نمایند:

پیوند پرسشنامه: در صورت بازنشدن در مرورگر Firefox، از مرورگر Google chrome استفاده نمایند.

https://survey.saorg.ir/vote/B61256C5-A9D1-412B-8D4F-0BA63434F050/42725199-CD68-4F69-A694-1D16DFA9B084