امیر یوسفلی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/27

امیر یوسفلی (پایان همکاری)

علوم اجتماعی / مدیریت صنعتی

تماس

شماره تماس: 33901887
رایانامه:
تعداد بازدید: 296