حمید طاهری

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/20

حمید طاهری (عضو هیات‌علمی)

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه فردوسی مشهد، زبان و ادبیات فارسی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دبیری زبان و ادبیات فارسی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد، دبیری زبان و ادبیات فارسی

تماس

شماره تماس: 33901638
رایانامه:
تعداد بازدید: 469