سیدالهام الدین شریفی آل هاشم

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/20

سیدالهام الدین شریفی آل هاشم (عضو هیات‌علمی)

علوم اجتماعی / حقوق

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تربیت مدرس، حقوق
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی، حقوق
  • کارشناسی: دانشگاه شهید بهشتی، حقوق

تماس

شماره تماس: 33901610
رایانامه:
تعداد بازدید: 251