سیداسماعیل قافله باشی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/20

سیداسماعیل قافله باشی (عضو هیات‌علمی)

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تهران، زبان و ادبیات فارسی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، زبان و ادبیات فارسی
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، ادیان و عرفان

تماس

شماره تماس: 33901623
رایانامه:
تعداد بازدید: 440