عباس صادقی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/20

عباس صادقی (عضو هیات‌علمی)

علوم اجتماعی / علوم ورزشی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه تربیت مدرس، تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • کارشناسی: دانشگاه تهران، تربیت بدنی و علوم ورزشی

تماس

شماره تماس: 33901645
رایانامه:
تعداد بازدید: 618