ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار رایانامه
1دکتر ولی اله برزگر کلیشمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی15803390158033780064
2رضا عطاریمسئول دفتر معاونت آموزشی15803390158033780064
قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی کدپستی 3414896818