الأربعاء 14 ذو القعدة 1440

وصلات

رج عنوان پیوند آدرس اینترنتی
1CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY www.caltech.edu
2CARNEGIE MELLON UNIVERSITY www.cmu.edu
3COLUMBIA UNIVERSITY NEW YORK www.columbia.edu
4CORNELL UNIVERSITY www.cornell.edu
5GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY www.gatech.edu
6HARVARD UNIVERSITY www.harvard.edu
7INDIANA UNIVERSITY www.indiana.edu
8IOWA STATE UNIVERSITY www.iastate.edu
9MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY www.mit.edu
10MICHIGAN STATE UNIVERSITY www.msu.edu
11NEW YORK UNIVERSITY www.nyu.edu
12NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY www.ncsu.edu
13اتحادیه بین المللی دانشگاه ها - International Association Universities www.unesco.org/iau
14PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY www.psu.edu
15PRINCETON UNIVERSITY www.princeton.edu
16PURDUE UNIVERSITY www.purdue.edu
17RUTGERS UNIVERSITY www.rutgers.edu
18STANFORD UNIVERSITY www.stanford.edu
19SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH www.ethz.ch
20UNIVERSITY OF ARIZONA www.arizona.edu
21UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA www.ubc.ca
22UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY www.berkeley.edu
23UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS www.ucdavis.edu
24UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES www.ucla.edu
25UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO www.ucsd.edu
26UNIVERSITY OF CAMBRIDGE www.cam.ac.uk
27UNIVERSITY OF CHICAGO www.uchicago.edu
28UNIVERSITY OF EDINBURGH www.ed.ac.uk
29UNIVERSITY OF FLORIDA www.ufl.edu
30UNIVERSITY OF HAWAII www.hawaii.edu
31UNIVERSITY OF HELSINKI www.helsinki.fi
32UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA CHAMPAIGN www.uiuc.edu
33UNIVERSITY OF MARYLAND www.umd.edu
34UNIVERSITY OF MICHIGAN www.umich.edu
35UNIVERSITY OF MINNESOTA www1.umn.edu
36UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL www.unc.edu
37UNIVERSITY OF OSLO www.uio.no
38UNIVERSITY OF OXFORD www.ox.ac.uk
39UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA www.upenn.edu
40UNIVERSITY OF PITTSBURGH www.pitt.edu
41UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN www.utexas.edu
42UNIVERSITY OF TORONTO www.utoronto.ca
43UNIVERSITY OF VIRGINIA www.virginia.edu
44UNIVERSITY OF WASHINGTON www.washington.edu
45UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON www.wisc.edu
46فدراسیون دانشگاه های اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی www.fuiw.org
47VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND STATE UNIVERSITY www.vt.edu
48WASHINGTON UNIVERSITY ST LOUIS www.wustl.edu