جمعه 15 اسفند 1399

اطلاعات تماس

      

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار پست الکترونیکی
1دکتر سید ابوالحسن نائینیریاست دانشگاه15903378004233780041president [at] pst.ikiu.ac.ir
2احمدرضا احمدیمسئول دفتر رئیس دانشگاه15903378004233780041a.ahmadi [at] org.ikiu.ac.ir

شماره تلفن مخابرات مرکزي دانشگاه : 33780021 (028)      نشاني : قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - کد پستي   16818-34149