چهارشنبه 2 مهر 1399

اطلاعات تماس

      

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار پست الکترونیکی
1دکتر ولی اله برزگر کلیشمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی15803390158033780064
2رضا عطاریمسئول دفتر معاونت آموزشی15803390158033780064

شماره تلفن مخابرات مرکزي دانشگاه : 33780021 (028)      نشاني : قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - کد پستي   16818-34149