سه شنبه 11 آذر 1399

اطلاعات تماس

      

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار پست الکترونیکی
1دکتر روح اله بیاتمعاونت امور بین الملل15653390156533780043
2اسفندیار ابراهیمی فیشانیمسئول دفتر معاونت امور بین الملل15653390156533780043
3نقی شرکتیکارشناس معاونت بین الملل156533901565

شماره تلفن مخابرات مرکزي دانشگاه : 33780021 (028)      نشاني : قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - کد پستي   16818-34149