چهارشنبه 2 مهر 1399

اطلاعات تماس

      

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار پست الکترونیکی
1سمیه رجب چالیمسئول دفتر معاونت فرهنگی و دبیرخانه147033901470
2دکتر عبدالرزاق حسامی فرمعاونت فرهنگی و اجتماعی14703390148933901470

شماره تلفن مخابرات مرکزي دانشگاه : 33780021 (028)      نشاني : قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - کد پستي   16818-34149