پنجشنبه 8 آبان 1399

اطلاعات تماس

      

ردیف نام شخص واحد یا پست سازمانی تلفن داخلی تلفن مستقیم شماره دورنگار پست الکترونیکی
1واحد تعمیرات سخت افزاری رایانه هاواحد تعمیرات سخت افزاری رایانه ها13723390137233901372
2مهندس رحیم سربازرئیس اداره سخت افزار145233901452sarbaz [at] org.ikiu.ac.ir

شماره تلفن مخابرات مرکزي دانشگاه : 33780021 (028)      نشاني : قزوين - دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) - کد پستي   16818-34149