چهارشنبه 1 خرداد 1398

پروفایل شخصی - بیژن نظری

تاریخ تولد : 1363

صندوق پستی :

شماره اتاق : 444

شماره تلفن دفتر : 8371178

وبگاه شخصی :

رایانامه : b.nazari@ENG.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 19848


پروژه های انجام شده
ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 مطالعه بهره‌وری آب استان بوشهر و راهکارهای بهبود آن 1392 شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر ---
2 قیمت گذاری و تعیین ارزش اقتصادی آب در دشت‌های مختلف استان قم با لحاظ ارزش‌های مصرفی و غیر مصرفی آب و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده 1391 شرکت سهامی آب منطقه ای استان قم ---
3 مدل‌سازی پویای شبکه آبیاری با رویکرد بهره‌وری و کاربرد آن در شبکه قزوین 1392 شرکت سهامی آب منطقه ای استان قزوین ---
4 بررسی اثر پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری تحت فشار بر میزان مصرف انرژی این سامانه‌ها و ارائه روش‌شناسی بررسی مصرف انرژی در این سامانه‌ها معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ---
5 تعیین اولویت‌های پژوهشی وزارت نیرو در بخش آب 1390 موسسسه راهبرد دانش پویا- شرکت مدیریت منابع آب ایران ---
6 ممیزی علمی رشته مهندسی آبیاری در کشور 1389 انجمن آبیاری و زهکشی-معاونت راهبردی ریاست جمهوری ---
7 اثرات زیست محیطی و زراعی استفاده از آبهای غیرمتعارف در اراضی شالیزاری 1388 دانشگاه تهران-قطب علمی ارزیابی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی ---
8 تعیین عمق بهینه زهکشی از دیدگاه اقتصادی و محیط زیست 1387 دانشگاه تهران-قطب علمی ارزیابی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی ---