پنجشنبه 2 خرداد 1398

پروفایل شخصی - بیژن نظری

تاریخ تولد : 1363

صندوق پستی :

شماره اتاق : 444

شماره تلفن دفتر : 8371178

وبگاه شخصی :

رایانامه : b.nazari@ENG.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 19856


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی- کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی-کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 طراحی آبیاری بارانی-کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---