شنبه 4 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد سروی

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 1755

وبگاه شخصی :

رایانامه : sarvi at eng dot ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی برق

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 54620


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 مبانی مهندسی برق 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مبانی مهندسی برق 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مدارهای منطقی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 بررسی سیستم های قدرت 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 الکترونیک صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 ماشین های الکتریکی 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 ماشین های الکتریکی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---