شنبه 4 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد سروی

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 1755

وبگاه شخصی :

رایانامه : sarvi at eng dot ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی برق

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 54614


راهنمایی پایان نامه
ردیف عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 طراحی و شبیه سازی دنبال کننده نقطه حداکثر توان آرایه خورشیدی با یک روش هوشمند تحت شرایط عادی و سایه جزیی سلطانی- کارشناسی ارشد ---
2 کنترل مبدل های DC- DCموازی با استفاده از یک الگوریتم هوشمند درخشان- کارشناسی ارشد ---
3 کاهش اعوجاج هارمونیکی مبدل های ماتریسی با استفاده از یک روش سوییچینگ مناسب علیزاده- کارشناسی ارشد ---
4 پخش بار بهینه باقید پایداری سیگنال کوچک سلیمیان- کارشناسی ارشد ---
5 طراحی و شبیه سازی و کنترل یک سیستم قدرت ترکیبی شامل انرژی خورشیدی و بادی سعید آذر برا- کارشناسی ارشد ---
6 کنترل برداری موتور القایی خطی با استفاده از یک روش هوشمند حسن زمانی- کارشناسی ارشد ---
7 مدلسازی و ارائه یک سیستم کنترل هوشمند برای مبدل های DC/DC چند خروجی سعید عابدی-کارشناسی ارشد ---