شنبه 4 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد سروی

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 1755

وبگاه شخصی :

رایانامه : sarvi at eng dot ikiu dot ac dot ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی برق

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 54618


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 بررسی و شناخت انرژی های نو دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 الکترونیک قدرت 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 الکترونیک قدرت 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---