چهارشنبه 30 بهمن 1398

پروفایل شخصی - عباس آسیابانها

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 616

شماره تلفن دفتر : 1365

وبگاه شخصی :

رایانامه : asiabanha@sci.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : زمین شناسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 43599


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 زمین شناسی ایران گروه زمین شناسی ---
2 زمین شناسی زیست محیطی گروه زمین شناسی ---
3 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی گروه زمین شناسی ---
4 بلورشناسی گروه زمین شناسی ---
5 زمین شناسی عمومی گروه زمین شناسی ---
6 سنگ شناسی گروه مهندسی معدن-دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 کانی شناسی گروه مهندسی معدن-دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 زمین شناسی عمومی گروه مهندسی معدن-دانشگاه بین المللی امام خمینی ---