سه شنبه 11 آذر 1399

تفاهم نامه های خارجی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به منظور تحقق اهداف و اعتلاى دانشگاه در سطح بین المللی و خاصه جهان اسلام فعالیت می کند. این معاونت در تلاش است تا با عقد تفاهم نامه با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بین المللى، مشارکت در فرایندهاى توسعه علم، فناورى و نوآورى در سطح ملى، بین المللى دامنه مراودات علمى با مؤسسات آموزش عالى داخل و خارج از کشور را توسعه دهد و همچنین زمینه ی تبادل اندیشه و آرا میان استادان و پژوهشگران این دانشگاه و مؤسسات همتاى داخل و خارج از کشور را فراهم سازد. در این راستا دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی خارجی از کشورهای مختلف، تفاهم نامه ی همکاری علمی و پژوهشی امضا کرده است که به شرح ذیل است:

 

ردیف نام کشور طرف قرارداد نام دانشگاه طرف قرارداد نام تفاهم نامه تاریخ امضاء و مدت اعتبار
1 قزاقستان دانشگاه فنی و مهندسی خزر   2009/8/2
پنج سال
2 تاجیکستان دانشگاه ملی تاجیکستان تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه ملی تاجیکستان 2009/7/7
پنج سال
3 تاجیکستان دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان تفاهم نامه تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان 2009/7/8
بدون مدت
4 روسیه آکادمی بین المللی آینده پژوهشی مسکو (IFRA) تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و آکادمی بین المللی آینده پژوهی مسکو 2011/2/7
چهار سال
5 روسیه دانشگاه فدرال کازان (KFU) تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه فدرال کازان 2011/2/11
چهار سال
6 اسپانیا دانشگاه والنسیا (VU) تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی میان دانشگاه والنسیای اسپانیا و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 2011/3/2
چهار سال
7 چین دانشگاه مطالعات خارجی پکن تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه مطالعات خارجی پکن 2011/9/10
چهار سال
8 بلغارستان دانشگاه صوفیا یادداشت تفاهم همکاری بین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و دانشگاه صوفیا 2011/10/5
پنج سال
9 ترکیه دانشگاه آرتوکلو تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه آرتوکلوی ترکیه و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 2011/10/24
چهار سال
10 مالزی استان سلنگور تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین استان سلنگور مالزی و استان قزوین 2011/11/1
چهار سال
11 مالزی دانشگاه سلنگور تفاهم نامه بین دانشگاه سلنگور مالزی و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 2011/11/1
پنچ سال
12 ایتالیا دانشگاه روما تری تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه روما تری و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 2011/11/3
چهار سال
13 روسیه دانشگاه تربیت معلم کازان
(TSUHE)
تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه تربیت معلم کازان و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 2011/12/22
چهار سال
14 چین دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای(SISU) تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 2012/2/20
چهار سال
15 پاکستان مؤسسه آینده پژوهی پاکستان، اسلام آباد (PFI) تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و مؤسسه آینده پژوهی پاکستان، اسلام آباد 2012
پنج سال
16 روسیه دانشگاه مهندسی قدرت کازان تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه مهندسی قدرت کازان و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 2012/1/15
پنج سال
17 عراق دانشگاه اهل البیت کربلا تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه اهل البیت کربلا و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 2012/10/10
چهار سال
18  آذربایجان دانشگاه صنعتی آذربایجان تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه صنعتی آذربایجان و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  2012/10/22
چهار سال
19 اتیوپی دانشگاه آدیس آبابا تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین آدیس آبابا و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 2012/10/29
سه سال
20 تاجیکستان دانشگاه اسلامی تاجیکستان به نام امام ابو حنیفه تفاهم نامه پیشنهادی همکاری علمی- فرهنگی میان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه اسلامی تاجیکستان به نام امام ابو حنیفه (ره)  
21 کره جنوبی دانشگاه میونگجی تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین مؤسسه امور خاورمیانه دانشگاه میونگجی کره جنوبی و پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 2013/1/23
پنج سال
22 کره جنوبی دانشگاه هانکوک تفاهم نامه همکاری علمی و آموزشی بین دانشگاه مطالعات خارجی هانکوک و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 2013/1/26
پنج سال
23 قزاقستان دانشگاه روابط بین الملل و زبان های خارجی آبلای خان   2013/9
چهار سال
24 چین دانشگاه فارستی نانجینگ   چهار سال

 

شنبه 27 دی 1393 - 13:00:12