پنجشنبه 8 آبان 1399

گروه پژوهشی آینده پژوهی جهان اسلام و روابط بین الملل

 

مأموریت گروه:

  • تلاش در جهت ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی در جهان
  • تبیین جایگاه آموزه های مهدویت به عنوان کانون محوری نظریه پردازی و برنامه ریزی و ارائه خط و مشی ها و تنظیم سیاست های خرد وکلان کشور
  • دین و آینده پژوهی
  • پژوهش و آموزش در زمینه مطالعات مهدویت
  • تصویر پردازی از آینده بر مبنای آموزه های اسلامی
2213