سه شنبه 11 آذر 1399

مدیریت شناسایی و جذب دانشجویان غیر ایرانی

مدیر شناسایی و جذب دانشجویان غیر ایرانی : دکتر نصراله پورمحمدی املشی   

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) به منظور تحقق بخشیدن به اهداف اساسنامه و رسالت بین المللی خود، از میان داوطلبان کشورهای مختلف جهان دانشجو می پذیرد. این دانشگاه با برخورداری از امکانات و تجهیزات پیشرفته ی آموزشی و اعضای هیأت علمی مجرب با بیش از بیست سال سابقه ی درخشان در پذیرش دانشجوی غیرایرانی، بستر مناسبی را برای ادامه تحصیل نخبگان کشورهای جهان فراهم می کند. بخش پذیرش دانشجویان غیر ایرانی این دانشگاه، شرایط و مقررات تحصیلی دانشگاه را در قالب شیوه نامه ی پذیرش دانشجویان غیر ایرانی به صورت نوع 3 ، در اختیار داوطلبان گرامی قرار می دهد.

دوشنبه 31 خرداد 1395 - 12:53:55