شنبه 29 شهریور 1399

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی96-95
تقویم آموزشی تاریخ توضیحات
ثبت نام ( انتخاب واحد )

14شهریور لغایت 15 شهریور 95 ) کلیه دانشجویان- دانشجویان مهمان دائم و انتقال به این دانشگاه)

16شهریور لغایت 17 شهریور 95( دانشجویان مهمان عادی)
 
شروع کلاس ها 95/6/27  
انتخاب واحد با تاخیر(حداکثر تا سقف 14 واحد) 95/6/28  
ترمیم انتخاب درسی ( حذف و اضافه ) 4و 5 مهر ماه 95  
ثبت و تأیید برنامه حضور، مشاوره و راهنمایی توسط اعضای هیأت علمی ، مدیران گروهها 95/7/8 لغایت 95/7/18  
ثبت و تأیید برنامه حضور توسط دانشکده 95/7/19 لغایت 95/7/25  
پایان مهلت حذف اضطراری(ارشد) 95/09/20 تحصیلات تکمیلی
پایان مهلت حذف اضطراری 95/10/8 کارشناسی
پایان نیمسال 95/10/15  
ارزشیابی آموزشی(دانشجویان) 95/10/9 لغایت 95/10/24  
امتحانات پایانی نیمسال 95/10/25 لغایت 95/11/6  
مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید 95/10/25 لغایت 95/11/13 کارشناسی
مهلت تقاضای تجدید نظر دانشجو

95/11/16

سه روز پس از تاریخ درج نمره توسط استاد
کارشناسی
مهلت رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و برطرف نمودن اشتباهات احتمالی توسط استاد درس دو روز پس از تاریخ درج تقاضای تجدید نظر دانشجو : حداکثر 95/11/18 کارشناسی
قفل نمره توسط دانشکده 95/11/19 لغایت 95/11/21 کارشناسی
قفل نمره توسط آموزش کل 95/11/23 کارشناسی
مهلت ثبت نمرات پروژه و طرح نهایی کارشناسی حداکثر 96/1/6  
مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید ( ارشد) 96/01/20 تحصیلات تکمیلی
قفل نمرات توسط دانشکده (مقطع ارشد) 96/01/30 تحصیلات تکمیلی
مهلت ثبت نمرات در گلستان توسط اساتید (دکتری) 96/02/20 تحصیلات تکمیلی
درخواستهای مهمان و انتقال 95/4/1 لغایت 95/04/31 تحصیلات تکمیلی
درخواستهای تمدید سنوات 95/04/1 لغایت 95/06/31 تحصیلات تکمیلی
مهلت ثبت نمرات سمینار در گلستان توسط اساتید(ارشد) 96/06/31 تحصیلات تکمیلی
درخواستهای مهمان در دانشگاه دیگر طبق زمانبندی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری کارشناسی

توضیحات :

1- پس از شروع ثبت نام ، بهیچ عنوان ، ساعات تشکیل درس و امتحان قابل تغییر نخواهد بود.

2- لازم به تاکید است گروهها درصورت جابجایی کلاسها ، این موضوع را به اطلاع دانشجویان برسانند تا از حذف دروس آنها جلوگیری بعمل آید.

3- رسیدگی به کلیه درخواستهای دانشجویان تنها بر اساس زمانبندی فوق امکان پذیر می باشد. بنابراین دانشکده ها از ارسال درخواستهای خارج از برنامه تقویم خودداری نمایند.

 

جدول زمانبندی ثبت نام و ترمیم نیمسال اول 96-95

 

سال ورود زمان ثبت نام انتخاب واحد با تاخیر تاسقف 14 واحد زمان ترمیم(حذف و اضافه)
92 و93و ماقبل92 95/6/14 95/6/28 95/7/4
94 و متاخرین 95/6/15 95/6/28 95/7/5
دانشجویان مهمان عادی 16 و 17 شهریور95 95/6/28 در روزهای فوق

توجه :

  • دانشجویان مهمان دائم با توجه به سال ورود به دانشگاه مبدا انتخاب واحد نمایند.
  • دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه روزهای اعلام شده ، مجاز به انتخاب واحد و ترمیم هستند.