شنبه 29 شهریور 1399

برنامه ریزی آموزشی

مدیر برنامه ریزی آموزشی : دکتر احمد مهرآمیز

انجام دقیق، سریع و آسان امور در چارچوب قوانین و مقررات آموزشی هدف اساسی دفتر برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی آموزشی است. با عنایت به این هدف، شرح وظایف اصلی کارشناسان دفتر تهیه و به دانشکده ها ابلاغ شده است.

حوزه های فعالیت دفتر برنامه ریزی آموزشی:

  1. برنامه ریزی (راه اندازی مقاطع و رشته های تحصیلی جدید)
  2. نظارت و ارزشیابی آموزشی
  3. امور مربوط به هیئت علمی و حق التدریس
  4. تهیه آمار
  5. تهیه دستورالعمل و شیوه نامه آموزشی

همکاران:

  • سیاوش قلیزاده: معاون دفتر برنامه ریزی آموزشی
  • امیر زرکشان: کارشناس دفتر برنامه ریزی آموزشی
  • ام البنین خانی: کارشناس فرآیند سیستم ها
  • لیلا فشالنج: کارشناس دفتر برنامه ریزی آموزشی

 

دوشنبه 30 تیر 1393 - 15:39:08