شنبه 29 شهریور 1399

مدیریت تحصیلات تکمیلی

مدیریت اداره تحصیلات تکمیلی: دکتر شیروبه پیروی

این اداره امور برنامه ریزی، ثبت نام و خدمات اداری آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  را به عهده دارد همچنین نظارت بر کیفیت پایان نامه ها، کیفیت آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به عهده این اداره است. دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برای اولین بار در سال 1372 در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته عمران با گرایش حمل و نقل اقدام به پذیرش دانشجو نموده است. در سال 1374 نیز رشته های عمران با گرایش سازه و رشته ادبیات فارسی به آن اضافه شده و از سال 1376 فعالیت دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد در اداره تحصیلات تکمیلی و زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه متمرکز شده است. در حال حاضر این دانشگاه در 70 رشته در مقطع کارشناسی ارشد با بیش از  2800 نفر دانشجو و 29 رشته نیز در مقطع دکتری  با 347 نفر دانشجو مشغول به فعالیت است. تاکنون بیش از 3500 نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و 39 نفر نیز در مقطع دکتری فارغ التحصیل شده اند.

دفتر تحصیلات تکمیلی:

ü        سیده فاطمه میرسجادی

همکاران:

ثبت نام و پذیرش و خدمات ماشینی:

ü        عشرت آراستی

ü        سمیه خلج

ü        امیرحسین قدیانی

فارغ التحصیلان:

ü        مرضیه ابراهیمی ( دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی)

ü        فرانک خسروپور (دانشکده علوم اجتماعی)

ü        زهره روح بخش جورشری (دانشکده علوم پایه و دانشکده علوم انسانی)

شنبه 29 خرداد 1395 - 13:11:14