پنجشنبه 8 آبان 1399

آیین نامه ها و فرم های پژوهشی

اعتبار پژوهشی (گرنت)

  فرم
 • درخواست استفاده از اعتبار پژوهشی (دریافت فرم PDF(اردیبهشت 95)

تشویق فعالیت های پژوهشی

  آیین‌نامه
 • شیوه نامه ی تشویق پدیدآورندگان آثار پژوهشی برای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (مصوب هیأت امنا در تاریخ 1393/11/25) (مشاهده)
  فرم
 • درخواست مبلغ تشویقی فعالیت های پژوهشی دانشجویان (دریافت فرم) (خرداد 94)
   از این فرم برای دریافت مبلغ تشویقی فعالیت های پژوهشی استفاده می شود:
  1. مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در ISI و دارای اعتبار علمی پژوهشی و علمی ترویجی
  2. ثبت اختراع و اکتشاف (دارای تأییدیه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران است.)
  3. تألیف کتاب معتبر

طرح‌های پژوهشی

شرکت در همایش‌ها و کنفرانس‌ها

  آیین‌نامه
 • آیین‌نامه پرداخت کمک هزینه شرکت در گردهمایی‌های علمی بین‌المللی خارج از کشور (مشاهده)
 • شیوه‌نامه پرداخت کمک هزینه شرکت در مجامع علمی داخل کشور (مشاهده)
  فرم
 • درخواست شرکت در گردهمایی‌های علمی بین‌المللی در خارج از کشور (دریافت فرم)
 • گزارش علمی شرکت در گردهمایی های علمی بین‌المللی خارج از کشور(دریافت فرم)
 • گزارش علمی شرکت در گردهمایی های داخل کشور (دریافت فرم Word) (دریافت فرم PDF) (بهمن 95)
 • فرم تقاضای تأمین هزینه شرکت درمجامع علمی داخل کشور دانشجویان (دریافت فرم)
 • فرم درخواست کمک هزینه ارائه مقاله در گردهمایی‌های داخل کشور دانشجویان (دریافت فرم)

برگزاری همایش‌ها

  آیین‌نامه
 • بخشنامه و آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی (مصوب وزارت علوم 1393/09/08) (مشاهده)
 • آیین‌نامه برگزاری همایش‌های علمی (داخل دانشگاه) (مصوب 1388/06/30) (مشاهده)
 • دستورالعمل برگزاری همایش‌ها علمی (داخل دانشگاه) (مصوب 1388/06/30) (مشاهده)

فرصت مطالعاتی

  آیین‌نامه
 • آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1389/06/30) (مشاهده)
 • توضیحات و اصلاحات آیین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (تاریخ 1390/06/22) (مشاهده)
 • شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 1390/06/02) (مشاهده)
  فرم
 • پرسشنامه فرصت مطالعاتی (دریافت)
 • فرم درخواست سفر فرصت مطالعاتی (دریافت)

انتشار نشریات تخصصی دانشگاه

  آیین‌نامه
 • آیین‌نامه تشکیل کمیته نظارت بر نشریات تخصصی (مشاهده)
 • شیوه‌نامه نحوه انتشار مجلات علمی-تخصصی دانشگاه (مشاهده)

خدمات دانشجویی

سایر

 

یکشنبه 10 بهمن 1395 - 12:12:49